1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

اثر توأم نوسانات فصلی دمای سطح آب خلیج فارس و دریای مدیترانه بر پیش‌بینی آبدهی ماهانۀ رودخانۀ کرخه

صفحه 597-607
فرشته مدرسی؛ شهاب عراقی تژاد؛ کیومرث ابراهیمی

3.

آنالیز همبستگی پایۀ زمانی و تأخیر زمانی بین خشکسالی اقلیمی و خشکسالی آب‌شناختی دشت هشتگرد

صفحه 609-616
بهرام بختیاری عنایت؛ آرش ملکیان؛ علی سلاجقه

4.

بازسازی جریان رودخانه با استفاده از گاه‌شناسی درختی، و مدل‌سازی و طبقه‌بندی خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضۀ کرخه

صفحه 617-629
فرید فروغی؛ شهاب عراقی نژاد؛ قاسم عزیزی؛ محسن ارسلانی

5.

تحلیل مقایسه‌ای اثر شدت باران و شیب پلات‌های آزمایشگاهی بر مؤلفه‌های فرسایش ناشی از اثر قطره‌های باران (RIIE)

صفحه 631-640
محبوبه کیانی هرچگانی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ حسین اسدی

6.

دویست سال بازسازی حلقه-درختی دمای حداکثر در کلیک نوشهر

صفحه 641-652
مهدی نادی؛ جواد بذرافشان؛ کامبیز پورطهماسی؛ آخیم براونینگ

7.

تعیین ضریب پخش طولی با انجام آزمایش‌های ردیابی

صفحه 653-662
مهدی محمدی قلعه نی؛ کیومرث ابراهیمی؛ محمدحسین امید

8.

مقایسۀ روش‌های مختلف تخمین بده سرریز جانبی لبه‌‌ تیز نیم‌دایره‌ای در رژیم جریان زیربحرانی

صفحه 663-671
وحید حق شناس؛ علیرضا وطن خواه

9.

بررسی صفات رویشی و زایشی گل محمدی در رژیم‌های مختلف آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر‌سطحی

صفحه 673-683
اسماء مقبلی مهنی دررودی؛ معصومه دلبری؛ نادر کوهی

10.

ارزیابی مدل AquaCrop در پیش‌بینی عملکرد نیشکر و شوری پروفیل خاک تحت تنش شوری

صفحه 685-694
منا گلابی؛ عبدعلی ناصری

11.

بررسی و تحلیل متغیرهای جریان و هندسی بر عملکرد بهینۀ آبیاری نواری با استفاده از مدل WinSRFR

صفحه 695-706
وحید رضاوردی نژاد؛ رزا جنوبی؛ سینا بشارت؛ فریبرز عباسی

12.

اثر متقابل تداوم زهکشی و فاصلۀ زهکش‌های زیرزمینی در زهکشی میان‌فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی

صفحه 707-714
پروین چاکانی؛ نادر پیرمرادیان؛ محمد رضا یزدانی؛ مریم نوابیان

13.

ارائۀ رابطۀ رگرسیونی بین عملکرد گندم دیم و ویژگی‌های خاک در منطقه‌ای نیمه‌خشک در استان زنجان

صفحه 715-725
فاطمه بابائی؛ علی رضا واعظی؛ مهدی طاهری؛ احسان زرین آّبادی؛ سیده فاطمه اسلامی

14.

ارزیابی کارایی مدل‌های رگرسیون چند‌متغیره و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) در پیش‌بینی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در شاخسارۀ گندم نان (Triticum aestivum) تحت سمیت کادمیم

صفحه 727-737
ایمان جوادزرین؛ بابک متشرع زاده

15.

اثر کربنات کلسیم و pH بر سینتیک تثبیت فسفر در خاک های مختلف

صفحه 739-748
حسن توفیقی؛ مصطفی شیرمردی

16.

بررسی تأثیر کمپوست زبالۀ شهری و باکتری‎های تجزیه‎کنندۀ هیدروکربن‎های نفتی بر جذب عناصر غذایی در نهال سپستان (Cordia myxa L.)در خاک آلوده به نفت خام

صفحه 749-758
کیوان ولی زاده راد؛ بابک متشرع زاده؛ حسینعلی علیخانی؛ مهدی خزایی

17.

اثر تعداد چرخه های تر و خشک شدن بر پایداری ساختمان، توزیع اندازۀ ذرات و سیستم منافذ خاک

صفحه 759-767
آزاده صفادوست

18.

اثر فرسایش شخم بر میزان جابجایی و توان تولید خاک (مطالعۀ موردی: توتکابن در استان گیلان)

صفحه 769-780
سیده نساء سیدالعلما؛ حسین اسدی؛ محسن زواره

19.

تأثیر اسید سیتریک بر ویژگی های جذب روی در دو خاک آهکی

صفحه 781-790
مرضیه پیری؛ ابراهیم سپهر

20.

ارزیابی تغییرات جذب عناصر معدنی در گیاه دارویی بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) تحت تاثیر مقادیر مختلف مس و روی

صفحه 791-799
حمایت عسگری لجایر؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی؛ بابک متشرع زاده؛ جواد هادیان

21.

برخی آثار کمپوست قارچ مصرفی و بیوچار باگاس بر فعالیت فسفاتاز قلیایی و فراهمی فسفر در چند خاک آهکی

صفحه 801-812
ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ حسین میر سید حسینی؛ محسن فرحبخش

22.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-20


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب