1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تعامل مفهومی و مصداقی بازار و نابازار در کالبد قاعدۀ حقوقی رقابت

صفحه 413-441
محمود باقری؛ محمد صادقی

3.

بررسی تطبیقی حدود و مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در کنوانسیون «رتردام» با کنوانسیون‌های «بروکسل» و «هامبورگ»

صفحه 443-467
ابراهیم تقی زاده؛ افشین احمدی

4.

تحلیل تطبیقی صلاحیت‌های درون‌قوه‌ای رئیس مجلس در نظام حقوقی ایران، بریتانیا و فرانسه

صفحه 469-490
محمد جلالی؛ محمد مهاجری

5.

جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

صفحه 491-517
سید محمد حسینی؛ امیر اعتمادی

6.

دادرسی منصفانه در داوری تجاری بین المللی

صفحه 519-540
صالح خدری

7.

مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمان‌های مردم نهاد در ایران و فرانسه؛ از تاسیس تا فعالیت

صفحه 541-567
محمدحسین رمضانی قوام آبادی

8.

بررسی تطبیقی امکان انجام فعالیت‌های تجارتی در قالب شرکت تعاونی با تکیه بر رویکردهای اتحادیۀ بین‌المللی تعاون (ICA)

صفحه 569-600
محمد ساردویی نسب؛ شاهین آقامحمدی

9.

قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی (عقلی)؛ تأملی در مبنای اعتبار مفاد قرارداد در نظام حقوق قراردادهای ایران و فرانسه

صفحه 601-625
مهدی شهابی

10.

بررسی معیار آستانۀ شدت برای تعقیب جنایات در دیوان کیفری بین‌المللی؛ با نگاهی بر دیگر دادگاه‌های بین‌المللی

صفحه 627-650
محمود صابر؛ آزاده صادقی

11.

تحلیل رابطۀ حق مؤلف و محتوای اثر در آرای قضایی آمریکا، بریتانیا و کانادا

صفحه 651-676
محمود صادقی؛ سارا علامه

12.

آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی

صفحه 677-698
نسرین طباطبائی حصاری؛ محمد حسن صادقی مقدم

13.

ظرفیت‌های تعمیم نهاد معاملۀ اتهام به نظام کیفری ایران

صفحه 699-724
عطیه عباسیان؛ حسن عالیپور

14.

مطالعۀ تطبیقی تعیین مسئول و مبنای جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از حوادث مربوط به تأسیسات هسته‌ای در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی

صفحه 725-750
سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ وحید رضادوست

15.

مطالعه تطبیقی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی نفتی عراق و ایران

صفحه 751-771
محمد جعفر قنبری جهرمی؛ مجتبی اصغریان

16.

مطالعه تطبیقی مشارکت بزه دیدگان در محاکم کیفری بین المللی اختصاصی با دیوان کیفری بین المللی

صفحه 773-792
محسن لعل علیزاده

17.

نقص اعمال آیین دادرسی مدنی در حقوق فرانسه

صفحه 793-808
حسن محسنی

18.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-16


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب