1.

تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی بر حافظه و عوامل نوروتروفیکی دانشجویان کم‌تحرک

صفحه 1-19
مهدی شهبازی؛ ابوالفضل شایان؛ علی صمدی؛ زهرا نعمتی

2.

تأثیر افزایش وزن اندام بر بخش‏های پیش‏حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و افتراقی مردان جوان و مسن

صفحه 21-39
احمد نیک روان؛ رسول حمایت طلب؛ فضل‌الله باقرزاده

3.

تأثیر تداخل زمینه‌ای و اختصاصی بودن تمرین بر یادگیری یک مهارت پرتابی: مطالعۀ پردازش کم‌تلاش

صفحه 41-55
فریبا حسن بارانی؛ بهروز عبدلی؛ شقایق مدبری

4.

مقایسۀ تواتر بازخورد خودکنترل با آزمونگر کنترل متواتر بر اکتساب و یادگیری تکلیف پرتابی در کودکان

صفحه 57-74
ایوب صباغی؛ علی حیرانی

5.

تأثیر تجربۀ حرکتی و شناختی بر توانایی چرخش ذهنی پسران

صفحه 75-86
جلال دهقانی زاده؛ حسن محمدزاده؛ هادی مرادی

6.

پیش‌بینی نشانگان افسردگی سالمندان براساس میزان فعالیت بدنی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی: بررسی نقش سن و جنسیت

صفحه 87-103
داریوش خواجوی؛ راضیه خانمحمدی

7.

روایی و پایایی مجموعه آزمون‌های ارزیابی حرکت کودکان (M-ABC) در کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

صفحه 105-122
رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری

8.

رابطۀ بین سبک یادگیری همگرا و واگرا و اثرگذاری تمرین تصادفی و مسدود در یادگیری مهارت‌های سرویس بدمینتون

صفحه 123-138
محمدتقی اقدسی؛ سیما عبدل زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب