1.

مقایسۀ توانایی کنترل انگیختگی با دو روش تصویرسازی ذهنی و بازخورد زیستی در پسران و دختران ورزشکار

صفحه 409-422
بهرام غفاری؛ مهدی شهبازی

2.

تاثیر بازخورد همزمان بینایی (آینه) بر تعادل ایستای دختران 7 تا 13ساله

صفحه 423-435
الهام لشنی؛ شهزاد طهماسبی

3.

تأثیر تمرینات تعادلی با توپ سوئیسی بر مهارت حرکتی درشت کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی

صفحه 437-455
فریده شفعتی؛ احمدرضا موحدی؛ حمید صالحی

4.

تأثیر دشواری تکلیف و بازخورد بینایی بر تعادل زنان سالمند

صفحه 457-472
علیرضا فارسی؛ حدیث کاویانپور

5.

تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی بر رشد مهارت‌های حرکتی دختران کم‌توان ذهنی تربیت‌پذیر

صفحه 473-490
حسن باغنده؛ داود حومنیان؛ الهه عرب عامری

6.

تأثیر تداخل زمینه‌ای فزایندۀ نظام‌دار بر یادگیری برنامۀ حرکتی تعمیم‌یافتۀ متفاوت (سرویس والیبال)

صفحه 491-510
سعید نظری؛ رسول حمایت طلب؛ محمود شیخ؛ مرتضی همایون نیاه

7.

تأثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر اکتساب، یادداری و انتقال پرتاب دارت در کودکان کم‌توان ذهنی

صفحه 511-527
مریم لطفی؛ جلال دهقانی زاده؛ فاطمه سادات حسینی

8.

اثر دست برتری و نوع تمرین (آشکار و پنهان) بر دقت و زمان عکس‌العمل متوالی

صفحه 529-548
زهره فرنقی؛ رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب