1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

سخن سردبیر

صفحه 1-2

3.

جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر در پرتو اصل پدرسالاری حقوقی

صفحه 1-21
حسین آقابابایی؛ بهناز رضایی زادفر

4.

کاربرد معیارهای عینی و ذهنی در عوامل موجهۀ جرم

صفحه 23-36
حسین آقائی نیا؛ صادق منتی نژاد

5.

تخصصی شدن رسیدگی در دادگاه های اطفال در ایران و ایتالیا

صفحه 37-57
غلامحسین الهام؛ مریم منوچهری

6.

نظریه کوهن و تغییر پارادایمی در حقوق کیفری

صفحه 59-81
محمد امینی زاده

7.

سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری و مطالعۀ تطبیقی با موازین بین المللی

صفحه 83-101
سید محمد حسینی؛ محمد نوذری فردوسیه

8.

تحولات حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله تحت نظر در حقوق فرانسه و ایران

صفحه 103-118
محمد مهدی ساقیان

9.

بازدارندگی حقوق بین الملل کیفری و تأثیر آن در جوامع انتقالی

صفحه 119-143
مهین سبحانی

10.

قرائت های معاصر از سزاگرایی

صفحه 145-164
علی صابری

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب