1.

زیبایی ‏شناسانه کردن دیگری، تحلیل رتوریک بازنمایی کردها در سفرنامه‏ های غربی

صفحه 9-47
مسعود کوثری؛ مصطفی احمدزاده

2.

صنعت آموزش (تحلیلی انتقادی از آموزش و پرورش)

صفحه 49-62
جلیل کریمی

3.

بازگشت طردشدگان ظهور سکونت‏گاه‏های غیررسمی در کرمانشاه

صفحه 63-87
سیاوش قلی پور؛ علی کاظمی؛ مصطفی رضایی

4.

اخلاق علم در فضای آموزش علوم اجتماعی ایران

صفحه 89-119
معصومه قاراخانی؛ سید آیت الله میرزایی

5.

رابطه زبان و واقعیت از منظر وینگنشتاین متأخر با توجه به تفسیر ایلهام دیلمن

صفحه 121-145
مهدی حسین زاده یزدی

6.

بررسی پاره ‏ای از عوامل مؤثر بر بروز احساس آنومی: آزمون تئوری آنومی مرتون (مورد مطالعه: دانش‏آموزان دبیرستان‏های پسرانه شهر اهواز)

صفحه 147-181
سیدعبدالحسین نبوی؛ آرش حیدری

7.

تأثیر فناوری اطلاعات بر زندگی شغلی کارکنان در سازمان‏های صنعتی (مطالعه تجربی شرکت پارس خودرو)

صفحه 183-219
مریم نجارنهاوندی؛ آرش جوادی نژاد

8.

انقلاب به مثابه متن بررسی انسان‏شناختی انقلاب مصر

صفحه 221-252
احمد نادری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب