1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

بررسی مفهوم هویت زنانه در ویدئوآرت با رویکرد روانکاوی لاکان (مطالعه‌ای بر آثار پیپیلوتی ریست)

صفحه 157-170
فروغ خبیری؛ علی شیخ مهدی

3.

زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر فعالیت‌های زنان نقاش دوران پهلوی (1304ـ1357‌ش)

صفحه 171-186
آزاده علی پور هریس؛ ابوالقاسم دادور

4.

تأثیر حرمسرا بر شیوة پیکرنگاری فتحعلی‌شاهی

صفحه 187-205
علیرضا طاهری؛ بتول معاذالهی

5.

قدرت و پادقدرت جنسیتی در سینمای ایران، مقایسة تطبیقی آثار تهمینه میلانی و رخشان بنی‌اعتماد

صفحه 207-222
هادی خانیکی؛ مژگان فراهانی

6.

چگونگی تأثیر جنسیت بر ادبیات

صفحه 223-241
روح انگیز کراچی

7.

فراتحلیل چهار دهه پژوهش در موضوع اشتغال زنان

صفحه 243-256
سهیلا صادقی فسایی؛ عاطفه خادمی

8.

مطالعۀ سلامت روانی مردان با تأکید بر سنت چندهمسری در شهرستان سرباز

صفحه 257-268
نعیما محمدی؛ خان‌محمد آسکانی

9.

نقد اجتماعی و فرهنگی دیدگاه‏های آل احمد و منفلوطی در ارتباط با مسائل زنان

صفحه 269-293
معصومه نعمتی قزوینی؛ نرگس انصاری

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب