1.

خودکارآمدی سواد اطلاعاتی: چارچوب مفهومی‌ و زمینۀ پژوهشی

صفحه 1-22
حمید کشاورز؛ علی شعبانی؛ فاطمه فهیم نیا

2.

تأثیرگذارترین پژوهشگران در حوزۀ آی ‌متریکس: نگاهی ترکیبی به شاخص‌های تأثیرگذاری

صفحه 23-54
فرامرز سهیلی؛ هادی شریف مقدم؛ افشین موسوی چلک؛ علی اکبر خاصه

3.

تحلیل SWOT و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در قالب «بازاریابی: محصول»

صفحه 55-78
محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه؛ فرزانه سهلی

4.

شبکۀ هم‌نویسندگی مؤسسات در مقاله‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران

صفحه 79-99
محمدامین عرفان منش؛ هما ارشدی

5.

ارزیابی رابطۀ کیفیت انتشارات علمی و میزان هزینه‌کردکشورها در تحقیق و توسعه: تحلیل خوشه‌ای کشورها

صفحه 101-115
عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ زهرا مددی

6.

بررسی وضعیت دانش و مهارت‌های کتابداران در کاربرد خدمات مرجع بر اساس دیدگاه کواکس (مورد‌پژوهی: کتابخانه‌های دانشگاه‌‌های دولتی استان مازندران)

صفحه 117-133
احمد شعبانی؛ رقیه متانی؛ مرتضی محمدی استانی

7.

رابطۀ استرس فناوری و تعهد سازمانی(مورد‌پژوهی:کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر تبریز)

صفحه 135-152
صبا روشن ضمیر؛ داریوش مطلبی

8.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب