1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

نقش و جایگاه سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی، به‌عنوان «دوست دادگاه»، در نظام بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات

صفحه 753-769
سیدباقر میرعباسی؛ عقیل محمدی

3.

حضانت در پرتو مصلحت کودک در زمان ازدواج مجدد مادر

صفحه 771-801
سید محمد هادی ساعی؛ نیلوفر کامیاب منصوری

4.

جایگاه آستانۀ مخاصمات مسلحانۀ غیربین‌المللی ذیل پروتکل الحاقی دوم

صفحه 803-824
سیدفضل اله موسوی؛ سید مجید تفرشی خامنه

5.

ابتنای مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت و تعهدات جامعۀ بین‌المللی در قبال آن

صفحه 825-854
توکل حبیب زاده

6.

حق بر دادرسی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

صفحه 855-872
جمشید ممتاز؛ سیروس متوسل

7.

تسلیح معارضان سوریه از منظر حقوق بین‏الملل

صفحه 873-906
مریم احمدی نژاد؛ محسن متاجی؛ یاسر امین الرعایا

8.

صیانت از میراث فرهنگی غیر مادی مردمان بومی: در جست‌وجوی مناسب‏ ترین راهکار حقوقی

صفحه 907-928
امیر حسین رنجبریان؛ محمد سعیدی

9.

تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانۀ قانون اساسی

صفحه 929-955
قدرت اله رحمانی

10.

عدالت پس از جنگ و مسئولیت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه

صفحه 957-976
پوریا عسکری

11.

مطالعۀ تطبیقی گسترۀ مفهوم ذی‌نفع در اقامۀ دعاوی زیست‌محیطی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

صفحه 977-1001
محمدحسین رمضانی قوام آبادی؛ جواد جوادمنش

12.

ارزیابی حدود «تعهد دولت‏ ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین‏ المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات

صفحه 1003-1026
سعید حکیمی ها

13.

نظریۀ سلسله‌مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویۀ قضایی بین‌المللی

صفحه 1027-1048
همایون مافی؛ وحید بذّار

14.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب