1.

ارائۀ الگوی نیاز‌های کاربران دولت همراه در ایران

صفحه 393-414
نورمحمد یعقوبی؛ حبیب ابراهیم پور؛ رویا شاکری

2.

آثار جهانی‎شدن بر مدیریت دولتی در ایران

صفحه 415-436
فرج اله رهنورد؛ مرضیه محبی دلیگانی

3.

تأثیر عوامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی بر تمایل به افشاگری در سازمان

صفحه 437-458
نسرین علینقیان؛ علی نصر اصفهانی؛ علی صفری

4.

طبقه‎بندی و تحلیل عوامل مؤثر بر استفادۀ کارآمد از سیستم‎های اطلاعاتی یکپارچه در سازمان‎های دولتی ایران

صفحه 459-486
بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ ریحانه فروزنده جونقانی

5.

بررسی وضعیت بلوغ حکمرانی الکترونیک در پورتال وزارتخانه‏های کشور

صفحه 487-510
نغمه عبادی اردبیلی

6.

رهبری اصیل و سرمایۀ روان‎شناختی: تأثیر متغیر میانجی اعتماد و نقضِ قرارداد روان‎شناختی

صفحه 511-532
مرتضی اکبری؛ بهروز پورولی؛ مژگان دیانتی؛ معصومه محمدی؛ نیلوفر رضایی

7.

نقش میانجی خلاقیت، نوآوری و سلامت روانی در تأثیر هوش معنوی بر عملکرد فردی کارکنان

صفحه 533-552
ناصر عسگری؛ علی حمیدی زاده؛ رضا عابدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب