1.

مروری برسن یابی دیوارهای باستانی با استفاده از روش درخشایی و عرضه پژوهش های صورت پذیرفته در مورد دیوارتمیشه

صفحه 469-485
مرتضی فتاحی؛ مریم حیدری

2.

امکان سنجی طراحی دستگاه لرزه‌نگار با به‌کارگیری توری براگ فیبر نوری و فلز ارتجاعی

صفحه 487-498
فائزه خواجه گوکی؛ مجید تراز؛ مجید نعمتی؛ علیرضا بهرام پور

3.

استفاده از بردارهای پایه ی فوریه در الگوریتم تعقیب تطابق برای درون یابی داده ی لرزه ای و بازسازی ردلرزه ها بر روی شبکه های منظم

صفحه 499-511
رامین نیک روز؛ صابر جهانجوی؛ حمید رضا سیاهکوهی

4.

تحلیل سرعت لرزه‌ای با استفاده از تقریب رتبه کم تابع هسته ای و الگوریتم پروانه‌ای

صفحه 513-522
شهریار خاص احمدی؛ علی غلامی

5.

مقایسه بین منظم‌سازی‌ تیخونف و تجزیه مقدار تکین قطع شده در وارون‌سازی داده‌های گرانی سنجی

صفحه 523-534
وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ سعید وطن خواه؛ رضوان سلطان آبادی

6.

برآورد عمق وشکل حفره های زیرزمینی با استفاده از دستگاه واسط عصبی فازی تطبیقی چندگانه با داده های گرانی سنجی

صفحه 535-548
علیرضا حاجیان؛ حسین زمردیان

7.

هم ایستایی فلات ایران

صفحه 549-562
سید هانی متولی عنبران؛ وحید انتظارسعادت؛ علی جاماسب

8.

پارامترهای مهم در مکان یابی رصدخانه های ژئومغناطیسی جدید به منظور توسعه پژوهش های ژئومغناطیسی در ایران

صفحه 563-574
مرجان ایزدی یزدان آبادی؛ آزاده حجت؛ حجت اله رنجبر؛ سعید کریمی نسب

9.

وارون‌سازی دو و سه‌بُعدی داده‌های مگنتوتلوریک به‌منظور اکتشاف ساختارهای هیدروکربنی در میدان نفتی سه‌قنات، جنوب‌غربی ایران

صفحه 575-586
بهروز اسکوئی؛ عیسی منصوری؛ لاوست پدرسن؛ رحمان جواهری

10.

آشکارسازی تونل‌های زیرزمینی با استفاده از روش‌های توموگرافی مقاومت‌ویژه الکتریکی و لرزه‌نگاری شکستی

صفحه 587-606
صفا خزائی؛ سید حسین موسوی

11.

مقایسه داده های بازتحلیل ERA-Interim و حس گر MERIS در کاهش اثر لایه وردسپهر موجود در میدان های سرعت جابجایی تداخل سنجی راداری

صفحه 607-618
سعید حاجی آقاجانی؛ بهزاد وثوقی

12.

شبیه‌سازی توزیع ذرات گردوخاک در مقیاس جهانی و تاثیر آنها بر شارش‌های‌ تابشی با استفاده از مدل WRF/Chem

صفحه 619-632
فرنوش عطایی؛ پرویز ایران نژاد؛ مجید مزرعه فراهانی؛ امید علیزاده چوبری

13.

تحلیل و مقایسه شاخص‌های ‏SPI‏ و ‏SPEI‏ در ارزیابی خشک سالی هواشناسی با استفاده از نرم‌افزار R (بررسی موردی: استان کردستان)

صفحه 633-643
رئوف مصطفی‌زاده؛ محسن ذبیحی

14.

یک مطالعه عددی تولید امواج درونی در اثر برهمکنش مدهای فشارورد جزر و مدی با توپوگرافی کف در خلیج عمان و تنگة هرمز با استفاده از مدل iTides

صفحه 645-656
محمدرضا خلیل آبادی

15.

ارزیابی و مقایسه آماری داده‌های بارش TRMM و GPCC با داده‌های مشاهده‌ای در ایران

صفحه 657-672
مرتضی میری؛ طیب رضیئی؛ مجتبی رحیمی

16.

تحلیل همدیدی رخداد حفره‌های کوچک ازن در منطقه ایران مرکزی (اصفهان)

صفحه 673-686
سید شفیع موسوی؛ منوچهر فرجزاده؛ یوسف قویدل؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی

17.

ارزیابی پس‌پردازش برون‌دادهای دینامیکی‌مدل‌های اقلیمی در برآورد تغییرات تبخیر ‌تعرق پتانسیل تحت سناریوهای واداشت تابشی (بررسی موردی: دشت مشهد)

صفحه 687-696
نوذر قهرمان؛ ایمان بابائیان؛ محمد رضا طباطبایی

18.

واکاوی آماری – همدیدی توفان‌های تندری سواحل جنوبی ایران

صفحه 697-708
جعفر معصوم پور سماکوش؛ مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب