1.

تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری در محیط GIS به‌منظور مکان‌گزینی اماکن ورزشی

صفحه 329-342
مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم خلیلی

2.

ارزیابی موانع مؤثر بر مشارکت افراد ضایعۀ نخاعی ایران در فعالیت‌های بدنی تفریحی

صفحه 343-357
محمدعلی زیردست؛ اسماعیل شریفیان

3.

تعیین عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برندهای ورزشی داخلی از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری

صفحه 359-373
اعظم شادی وند؛ طاهره ازمشا؛ عبدالرحمن مهدی پور

4.

ارزیابی و اولویت‌بندی مهارت‌های مدیران ورزش و جوانان استان مازندران

صفحه 375-388
سیده سحر سیدی نجات؛ قاسم مهرابی؛ محمد ابراهیم رزاقی

5.

بررسی تأثیر تبلیغات برند ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک مشتریان در بازاریابی عصبی

صفحه 389-405
حوریه دهقانپوری؛ فاطمه عبدوی؛ مهتا اسکندرنژاد

6.

تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ جهت گیری اخلاقی در دانشجویان ورزشکار

صفحه 407-420
ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر

7.

بررسی تأثیر سرمایۀ فکری بر کیفیت خدمات اماکن ورزشی براساس مدل سروکوال با نقش واسطه‌ای عملکرد سازمانی (مطالعۀ موردی کارکنان ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی)

صفحه 421-437
هوشیار فتاحی؛ میر محمد کاشف

8.

رابطه بین حمایت سازمانی و مشتری‌مداری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

صفحه 439-452
ناصر بای؛ رضا سلیمانی مقدم؛ سعیده مقصودلو

9.

بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایۀ انسانی در دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران

صفحه 453-465
سیدمحمد میرکمالی؛ مهدی صحرائی بیرانوند؛ یونس رومیانی

10.

ارتباط سبک رهبری خدمتگزار مربیان با کارامدی تیمی و رضایت‌مندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال ایران

صفحه 467-480
سید رضا حسینی نیا؛ میثم رحیم زاده؛ بهاره رادفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب