1.

ارزیابی سیاست ایران در قبال نهاد تنطیم‌گر فضای بین‌المللی تبادل اطلاعات (آیکن)

صفحه 9-29
طاهره میرعمادی

2.

واکاوی شکست سیاستهای هم تکاملی صنعت بانکداری و فناوری اطلاعات در ایران

صفحه 31-55
علی رضاییان؛ سونا بایرام زاده

3.

بررسی تاثیر ساختار سیاستگذاری صنعتی بر کیفیت و کارکرد سیاست‌های طراحی‌شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران

صفحه 55-77
ابوالقاسم مهدوی؛ حمید عزیزمحمدلو

4.

درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت خط‌مشی عمومی: بررسی ماهیت، موضوع و کارکرد

صفحه 79-99
حسن دانایی فرد؛ سید مجتبی امامی؛ سید کاظم حسینی

5.

بررسی و تبیین کاربردپذیری نتایج پژوهشی در سیاستگذاری: پلی میان نظر و عمل

صفحه 101-117
لیلا نامداریان

6.

فرایندهای هویتی در غرب و بازنمایی سیاستگذاری مبتنی بر هراس: درک زمینه های اسلام هراسی

صفحه 119-140
علی اشرف نظری

7.

رویکرد سیاستی در اقتصاد فرهنگ؛ مورد مطالعه: تجاری سازی محصولات جانبی انیمیشن

صفحه 141-161
حسین شیرازی؛ محمد مهدی ایزدخواه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب