1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

عناصر فرهنگ و کنش‌های عامیانه در داستان نویسان زن معاصر

صفحه 1-22
ملیحه شریلو؛ عبدالحسین فرزاد

3.

تغییرات نقش زنان در تبلیغات تلویزیون ایران با تکیه بر نشانه ‏شناسی آگهی‏ های بازرگانی آقای فرش4 و نحوۀ شرکت در قرعه ‏کشی هوم ‏کر

صفحه 23-44
مهران سهراب زاده؛ طاهره یوسفی فر؛ رضا عباسی

4.

تجلّی کهن الگوی «مادر مثالی» در حماسه های ملی ایران بر اساس نظریۀ روان شناختی یونگ

صفحه 45-66
رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی؛ معصومه محمودی

5.

مجانین‌العقلای زن در تصوف اسلامی

صفحه 67-82
مریم حسینی؛ الهام روستایی راد

6.

شیوۀ بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی ایران و امریکا

صفحه 83-99
اعظم راودراد؛ فروغ محمدی

7.

بررسی تفاوت های جنسیتی در نگرش به فرزند

صفحه 101-116
امیر رستگارخالد؛ ساجده مقدمی

8.

مطالعۀ تجربۀ زنان عضو هیات علمی دانشگاه از ایفای مسئولیت های خانوادگی و شغلی

صفحه 117-134
شهلا باقری؛ شیما سادات حسینی

9.

شاخصه های سیاسی- اجتماعی نگاه جاهلی به زن در متون تاریخی و رواییِ قرن 2-7هـ.ق

صفحه 135-146
خدیجه عالمی؛ حانیه عسکری؛ پروین سهیل‌شماعی

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب