1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

آیندۀ رقابت‌های راهبردیِ متداخل در اقیانوس هند

صفحه 1-21
کیهان برزگر؛ مسعود رضائی

3.

اندیشۀ سیاسی روزبهان خنجی و الگوی اسپریگنز

صفحه 23-40
ابراهیم برزگر؛ آرزو مجتهدی

4.

سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا و تروریسم در منطقۀ خاورمیانه پس از یازدهم سپتامبر (مطالعۀ موردی: عراق)

صفحه 41-56
محمد رضا تخشید؛ فاطمه جلائیان مهری

5.

جستاری در ماهیت انشاء در نظریۀ انتخاب

صفحه 57-77
احسان ترکاشوند؛ ایمان مختاری

6.

فناوری اطلاعات و تحول در مفهوم حکمرانی خوب

صفحه 79-97
احمد سلطانی نژاد؛ سهیل گودرزی

7.

مفهوم دولت در اندیشۀ سیاسی ایرانِ دوران قدیم

صفحه 99-118
عبدالرحمن عالم؛ علی پورپاشاکاسین

8.

مفهوم «خویشتن» در سنت فکری ملی گرا (مطالعۀ موردی: کسروی و شادمان)

صفحه 119-137
داود فیرحی؛ علی زیرکی حیدری

9.

کارکرد دیپلماسی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا

صفحه 139-157
اکرم قدیمی

10.

دولت شکننده در عراق و امنیت زنان

صفحه 159-177
الهه کولایی؛ زیبا اکبری

11.

دیدگاه راهبردی اسرائیل و برآورد تهدید امنیتی آن برای خاورمیانه

صفحه 179-200
سعیده لطفیان

12.

سنت واقع‌گرایی در ایران

صفحه 201-220
حمیرا مشیرزاده

13.

"رهایی" و فراروی از دیالکتیک

صفحه 221-237
پگاه مصلح

14.

تاریخ‌گرایی و ساختارگرایی در اندیشۀ محمد عابد‌جابری: بررسی و نقد

صفحه 239-256
فرامرز میرزازاده

15.

چرخش مفهوم سیاست و بازآفرینی امر سیاسی: درک زمینه‌های هستی‌شناختی

صفحه 257-277
علی اشرف نظری

16.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-14


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب