1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 1-17
محمد ابوعطا؛ سیده زهرا پوررشید

3.

کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق

صفحه 19-35
حسن بادینی؛ مهدی مهراد

4.

حقوق؛ واقعیت یا اعتبار (ماهیت حقوق)

صفحه 37-48
امیر صادقی نشاط

5.

عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی)

صفحه 49-64
سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمود باقری؛ هدایت فرخانی

6.

تعهدنامۀ رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت

صفحه 65-82
مجید غمامی؛ سیاوش سفیداری

7.

شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری

صفحه 83-101
مصطفی فضائلی؛ مهسا تدین سعدی

8.

تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت

صفحه 103-121
احد قلی زاده منقوطای

9.

اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم

صفحه 123-140
عباس کریمی؛ سحر کریمی

10.

چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی در مقررۀ رم دو

صفحه 141-156
همایون مافی؛ سیده عارفه سعیدی گل سفیدی

11.

تعیین مصالح نوعیۀ کودک از منظر فقه امامیه و مبانی آن

صفحه 157-172
مصطفی محقق داماد؛ مریم غنی زاده بافقی

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب