1.

برگردان سرعت گروه امواج ریلی به ساختار سرعت موج برشی برای منطقه شمال غرب ایران

صفحه 1-13
رضا داودیان؛ خلیل متقی؛ فرهاد ثبوتی؛ حبیب رحیمی؛ عبدالرضا قدس

2.

برآورد رابطه بزرگای زمین‌لرزه با استفاده از مدت دوام امواج کدا در پهنه زاگرس و جنوب‌غربی ایران مرکزی

صفحه 15-22
حبیب رحیمی؛ سمانه اسدی؛ مهدی رضاپور؛ روح اله امیری فر

3.

بررسی زمان هشدار احتمالاتی برای سامانه هشدار سریع زمین لرزه بر روی گسل شمال تبریز

صفحه 23-32
حمیرا کریمی واحد؛ رضا حیدری

4.

بررسی اثر زلزله‌های بزرگ جهان (1976 تا 2014 ) در تهییج حرکت قطبی و تغییرات طول روز

صفحه 33-51
مهدی روفیان نایینی؛ رضا عرب صاحبی

5.

شناسایی تله های چینه ای سازند سروک با استفاده از لاگ های پتروفیزیکی و نشانگرهای لرزه ای در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

صفحه 53-69
رامین نیک روز؛ علی اصغر ثیاب قدسی؛ پروین حسنعلی زاده

6.

بهبود تخمین عمق و اندیس ساختاری چشمه میدان پتانسیل با استفاده از نشانگرهای انحنا

صفحه 71-86
محمد برازش؛ سید هانی متولی عنبران

7.

معیار دوران متوسط نووژیلو بعنوان یک پارامتر اسکالر تغییر شکل سطح زمین در مقیاس محلی (مطالعه موردی: شمالغرب ایران)

صفحه 87-99
رحیم جوادی آذر؛ بهزاد وثوقی؛ میر رضا غفاری رزین

8.

تفسیر داده‌های مغناطیسی براساس محاسبه زاویه تیلت و بهبود گرادیان افقی، مطالعه موردی: فروافتادگی زنجان

صفحه 101-113
محبوبه شاهوردی؛ لقمان نمکی؛ منصوره منتهایی؛ فاطمه مصباحی؛ مهدی بساوند

9.

تخمین عمق، مکان و هندسه بی‌هنجاری‌های مغناطیسی به روش عددموج محلی بهبودیافته

صفحه 115-131
رامین قاسمیان نیا؛ بهروز اسکوئی

10.

بررسی دقت مرکز اروپایی پیش‌بینی‌های میان مدت جوی (ECMWF) در پیش بینی بارش مناطق گوناگون اقلیمی ایران

صفحه 133-147
طیب رضیئی؛ فاطمه ستوده

11.

بررسی بی هنجاری اقلیمی ایران در آبان‌ماه 1390 از دیدگاه دینامیک بزرگ‌مقیاس

صفحه 149-164
علیرضا محب الحجه؛ زکیه علی زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی

12.

استخراج فرکانس‌های جزر و مدی منطقه خلیج فارس و دریای عمان به روش برآورد هارمونیک کمترین مربعات چند متغیره سری‌های زمانی مشاهدات ارتفاع‌سنجی ساحلی سطح دریا

صفحه 165-180
علیرضا امیری سیمکویی؛ کمال پروازی؛ جمال عسگری

13.

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی

صفحه 181-192
حامد دلدار؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ وحید چگینی؛ محمد اکبری نسب

14.

ارزیابی ریزگردانی تک ایستگاهی و چند ایستگاهی مدل آماری اس‌دی‌اس‌ام با استفاده از شاخص های حدی دما و بارش (مطالعه موردی: غرب میانی ایران)

صفحه 193-208
روح اله اوجی؛ منوچهر فرج‌زاده؛ یوسف قویدل رحیمی؛ علیرضا مساح بوانی

15.

حل عددی معادلات آب کم‌عمق با روش مک‌کورمک فشرده مرتبه چهارم

صفحه 209-228
رسول میرزائی شیری؛ سرمد قادر؛ مجید مزرعه فراهانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب