1.

جایگاه مکتب‌های فلسفه تعلیم و تربیت در آموزش زبان انگلیسی

صفحه 183-214
منوچهر جعفری گهر؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ بهروز جمالوندی

2.

جنسیت و زبان: چگونگی بیان اهمیت در سخنرانی های علمی کلاسی انگلیسی

صفحه 215-242
جواد زارع؛ زهرا کیوانلوشهرستانکی

3.

بررسی چندمعنایی در زبان ترکی آذربایجانی در چارچوب معنی شناسی شناختی: فعل دیداری/ görmǝk / (دیدن)

صفحه 243-269
یوسف حضرتی؛ فاطمه یوسفی راد؛ بلقیس روشن؛ محمدرضا احمدخانی

4.

ارزیابی پیوستگی بین تصویر و متن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی

صفحه 269-289
علی روحانی؛ بشیر جم؛ زهرا زهرا جمشیدزاده

5.

آموزش به شیوه‌های متفاوت، راه‌حلی برای مدیریت ناهمگنی زبان‌آموزان در کلاس زبان فرانسه در ایران.

صفحه 289-308
مهرنوش باطبی؛ اکبر عبدالهی

6.

طراحی، اعتبارسنجی و کاربرد پرسشنامه دانش یادگیری زبان به کمک رایانه برای یادگیرندگان زبان انگلیسی و رابطه آن با مهارتهای نوشتاری

صفحه 309-333
قاسم مدرسی؛ حسین شمس حسینی

7.

اهمیت شناخت فرهنگ در ترجمه با استناد بر چند نمونه

صفحه 333-352
مهتاب صابونچی

8.

آسیب شناسی چگونگی آموزش زبان انگلیسی ویژه گردشگری در دانشگاه‌های کشور

صفحه 353-374
شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی؛ اسداله شریفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب