1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

تحلیلی بر تدوین الگوی سرمایۀ اجتماعی شهری بر مبنای جریان اربعین

صفحه 475-499
امین فرجی؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی؛ رضا باقری کاهکش

3.

بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و فراموشی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)

صفحه 501-526
لیلا مقتدایی

4.

تأثیر رهبری دوسوتوان بر نگرش‌های کاری با درنظرگرفتن نقش تعدیل‌گر سرمایۀ اجتماعی و خودکارآمدی

صفحه 527-545
مهدی یزدان شناس

5.

سرمایۀ اجتماعی، بازاریابی کارآفرینانه و نقش میانجی تسهیم دانش

صفحه 547-569
علیرضا امینی؛ پیمان دولتشاه؛ حمیدرضا فتاحی

6.

ارتقای اعتماد عمومی شهروندان: بررسی نقش حکمرانی خوب و خدمات دولت الکترونیکی

صفحه 571-594
زینب مولوی؛ معصومه حسینی ابوعلی؛ سیدمحمدباقر جعفری

7.

تحلیل و ارزیابی تاب‌آوری اجتماعی بافت فرسودۀ منطقۀ 12 شهر تهران در مواجهه با سوانح طبیعی

صفحه 595-612
محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی‌نیا؛ محمدرضا فرزاد بهتاش؛ مصطفی خزایی

8.

برندگان و بازندگان فرار مغزها در کشورهای منطقۀ خاورمیانه با تأکید بر سرمایۀ انسانی

صفحه 613-642
حشمت الله عسگری؛ مهدی بادپا

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.