1.

شناسنامه علمی شماره


2.

سبک‌شناسی بلاغی مجموعة شاهدة قبر من رخام الکلمات

صفحه 1-20
محمدنبی احمدی؛ یحیی معروف؛ مصیب قبادی

3.

چندمعنایی واژگانی بر اساس دیدگاه معنی‌شناسی واژگانی شناختی (تحلیل موردی رمان دروز بلغراد اثر ربیع جابر)

صفحه 21-37
جواد اصغری؛ فاطمه جعفری

4.

آسیب‌شناسی استشهادات معجم العین خلیل بن احمد فراهیدی (با رویکرد به شواهد شعری)

صفحه 39-52
بهرام امانی چاکلی

5.

دلالت های تکرار در شعر بدوی الجبل

صفحه 53-72
ابوالحسن امین مقدسی؛ سید پیمان حسینی

6.

خودشیفتگی (نارسیسیسم) در شعر احمد الصافی النجفی

صفحه 73-92
کمال باغجری؛ مهدی ترکشوند

7.

تشکیل البناء السردی فی قصیدة «عصا الخرنوب» للشاعر حبیب السامر

صفحه 93-111
رسول بلاوی

8.

نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی

صفحه 113-131
فروغ بهرامن؛ فیروز حریرچی؛ محمود شکیب

9.

شخصیّت‌پردازی در رمان اللّص والکلاب اثر نجیب محفوظ

صفحه 133-152
فاطمه جمشیدی؛ وصال میمندی

10.

مقارنة بین آراء ابن‌مالک وابن‌الناظم الصرفیة (ترکیزا علی ألفیة ابن مالک وشرحها لابن‌الناظم)

صفحه 153-171
رسول دهقان ضاد؛ ابراهیم عبدالرزاق

11.

دراسة نقدیة للاستعارة المکنیة عند البالکی

صفحه 173-189
هادی رضوان

12.

دراسة المعانی الضمنیّة لانسجام الصوائت فی سورة آل عمران

صفحه 191-209
حسن ساقی؛ سید خلیل باستان؛ مجید صالح بک

13.

أسلوبیة الموسیقی فی أشعار نزار قبانی مجموعتا «الرسم بالکلمات» و «هکذا أکتب تاریخ النساء» نموذجاً

صفحه 211-230
صلاح الدین عبدی؛ جواد محمدزاده

14.

الشعر القصصی عند خلیل مطران فی مرآة النقد الاجتماعی

صفحه 231-248
ناصر قاسمی؛ زین العابدین فرامرزی

15.

بررسی معناشناسی واژة سلام در تفسیر تبیان شیخ طوسی

صفحه 249-260
حسن کاظمی سهلوانی؛ سید ابراهیم دیباجی؛ غلام عباس رضایی هفتادر

16.

الزیتون رمز المقاومة فی الشعر الفلسطینی المعاصر

صفحه 261-278
امیر مقدم متقی

17.

آیرونی کلامی در حکایت هایی از کتاب البخلاء جاحظ

صفحه 279-294
حسن مقیاسی؛ سمیرا فراهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب