1.

تبیین جایگاه تشبیه در منظومه های غنایی؛ با تکیه بر پنج منظومة عاشقانه

صفحه 1-20
حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی

2.

تحلیل ساختارهای روایی غزلیّات حافظ

صفحه 21-39
تیمور مالمیر؛ شادی احمدی

3.

بررسی تصحیح عبهرالعاشقین (کربن- معین) از نگاه بایسته‌های تصحیح

صفحه 41-60
سید محمد راستگوفر؛ تقی پورنامداریان؛ سید محمدفرید راستگوفر

4.

کارکرد زیبایی‌شناختی نماد در دیوان سنایی

صفحه 61-80
منظر سلطانی؛ محمد ویسی

5.

نمودهای عرفان عملی و وحدت شهود در دیوان عطّار نیشابوری

صفحه 81-100
شیرزاد طایفی

6.

نفوذ تفسیرهای عرفانی در ذهن و زبان مولانا

صفحه 101-116
مریم مشرف المُلک

7.

بازجستِ شاخة گمشدة شجرة تصوّف نقشبندی ماوراءالنّهر در سده‌های 12 و 13 هجری

صفحه 117-131
یلدا آزرمی؛ نجف جوکار

8.

نظریّة ادبی سبک هندی؛ با تأکید بر اشعار صائب تبریزی

صفحه 133-149
شهربانو بابایی؛ عبداله طلوعی آذر؛ فاطمه مدرسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب