1.

تخمین عمق به روش جدید اویلر RDAS و مقایسۀ آن با نتایج مدل‌سازی؛ مطالعۀ موردی: داده‌های گرانی معدن هماتیت

صفحه 1-20
مصطفی موسی پور یاسوری؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی

2.

اصلاح مدل حائل‌های ویژه برای مدل‌سازی گسلش با استفاده از توابع زمانی جدید حاصل از موقعیت ایستگاه‌های دریافت امواج لرزه‌ای

صفحه 21-38
محمدهادی رضایی؛ ناصر خاجی

3.

بررسی کارآیی روش ردیابی پرتو سه‌بعدی در کاهش اثر لایه وردسپهر در تعیین موقعیت مطلق دقیق

صفحه 39-52
سعید حاجی‌ آقاجانی؛ یزدان عامریان

4.

وارون‌سازی توأمان دو بعدی‌ زمان ‌سیرهای موج لرزه‌ای S و مقاومت ویژه الکتریکی برای آشکارسازی ناهمگنی‌های نزدیک سطح

صفحه 53-69
مصطفی یاری؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ ظاهر حسین شمالی؛ لقمان نمکی

5.

کاربرد تئوری کوپلا جهت ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژیکی IHACRES (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز طالقان)

صفحه 71-88
اسماعیل دودانگه؛ کاکا شاهدی؛ کریم سلیمانی

6.

ارزیابی عدم‌قطعیت‌های مدل‌های گردش کلی در تخمین بارش و رواناب حوضۀ دزعلیا تحت تأثیر تغییر اقلیم

صفحه 89-102
حجت تابان؛ نرگس ظهرابی؛ علیرضا نیکبخت شهبازی

7.

بررسی تغییرات فضایی- زمانی ابرناکی بر پایۀ ویژگی‌های جغرافیایی و داده‌های سنجش از دور در ایران

صفحه 103-124
الهام قاسمی فر؛ منوچهر فرج زاده؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

8.

مدلی عددی به روش حجم متناهی برای شبیه‌سازی انتقال گردوخاک در جوّ

صفحه 125-146
سارا کرمی؛ عباس رنجبر سعادت‌آبادی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد مرادی

9.

شناسایی منطقۀ همگرایی دریای عرب و نقش رودباد تراز پایین سیستان در شکل‌گیری آن

صفحه 147-161
شعیب آب خرابات

10.

بررسی اثر تابشی دُز یونیزان کل بر عملکرد لیزر محمولۀ لیدار هواشناسی (فضایی): طراحی سیستمی ماهوارۀ سنجش از دور در مدار LEO

صفحه 163-177
مسعود خوش سیما؛ رضا امجدی فرد؛ ساسان زمانی مقدم؛ سجاد غضنفری نیا

11.

عوامل دینامیکی مؤثر بر بارش سنگین برف در تهران: مطالعۀ موردی

صفحه 179-198
سکینه خان سالاری؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی

12.

بررسی همگنی داده‌های اقلیمی و روند تغییر دما

صفحه 199-214
سمیه رفعتی؛ مصطفی کریمی

13.

شبیه‌سازی عددی اثر امواج درونی ناشی از جزر و مد بر روی انتشار صوت در دریای عمان

صفحه 215-225
سید حبیب اله حسینی؛ محمد اکبری نسب؛ محمد رضا خلیل آبادی

14.

ارزیابی پیش‌یابی میدان باد توسط مدل WRF تحت تأثیر شرایط اولیه و مرزی متفاوت در منطقۀ خلیج فارس: مقایسه با داده‌های همدیدی و ماهواره‌های QuikSCAT و ASCAT

صفحه 227-243
سیاوش غلامی؛ سرمد قادر؛ حسن خالقی زواره؛ پروین غفاریان

15.

استفاده از تحلیل همبستگی متعارف در مقیاس‌کاهی بارش سامانه‌های پیش‌بینی‌ فصلی و توسعه همادی چند مدلی در شرایط زمان واقعی

صفحه 245-264
حسین نجفی؛ علیرضا مساح بوانی؛ پرویز ایران نژاد؛ اندرو ویلیام رابرتسون


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب