1.

صفحات آغازین

صفحه 1-7

2.

اقدامات شورشیان بوکوحرام از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

صفحه 243-260
رضا اسلامی؛ سیدکاظم محمدپور

3.

قابلیت تحقق سایبر تروریسم و ارتباط آن با حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در مادۀ 51 منشور سازمان ملل متحد

صفحه 261-280
سید باقر میرعباسی؛ مجید کورکی‌نژاد قرایی

4.

اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

صفحه 281-300
سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی

5.

نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمین‌‌ها و دارایی‌های فرهنگی

صفحه 301-317
جعفر نوری؛ زهره تیموری

6.

نسبت میان شرط مارتنس و حقوق بشر در نظم حقوقی بین‌المللی جدید

صفحه 319-338
شهرام زرنشان

7.

تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون

صفحه 339-356
مسلم آقایی طوق

8.

رژیم بین‌المللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیت‌های حفاری فراساحلی

صفحه 357-377
عبدالحسین شیروی؛ فریده شعبانی جهرمی

9.

استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند

صفحه 379-398
هدی غفاری؛ مازیار خادمی

10.

«نگرانی‌های مشترک بشری»: از پدیداری تا تکامل در حقوق بین‌الملل محیط زیست

صفحه 399-418
شیما عرب اسدی؛ امیرحسین رنجبریان

11.

عملیات سایبری به‌مثابۀ توسل به زور

صفحه 419-441
فریده شایگان؛ سیدحامد صفوی کوهساره

12.

نابودسازی فرهنگی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی

صفحه 443-462
میثم حق‌سرشت؛ علیرضا آرش‌پور

13.

چالش‌های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره

صفحه 463-482
محمد رضوی راد؛ ژانت الیزابت بلک؛ سید قاسم زمانی؛ مهران محمودی

14.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب