1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه

صفحه 777-797
علی بیگزاده؛ جعفر کوشا؛ سیدباقر میرعباسی

3.

تأملی در نظریۀ تعیینی بودن حق قصاص در قتل عمد

صفحه 799-819
سیدهاشم آل‌طه؛ احمد حاجی ده‌آبادی

4.

امکان‌سنجی مالکیت شخص حقوقی نسبت به عین موقوفه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)

صفحه 821-847
سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ میثم شعیب

5.

تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به‌مثل از نظر فقه

صفحه 849-884
مجتبی الهیان؛ محمدابراهیم الهیان؛ سیدعلی محمد یثربی

6.

تحلیل فقهی و حقوقی رابطۀ بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی

صفحه 885-905
علی‌اکبر جعفری ندوشن؛ اصغر زیرک باروقی

7.

نقدی بر دیدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعی با تطبیق آن در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 907-927
مهدیه غنی‌زاده؛ محمدرضا کیخا

8.

بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت (با نگاهی به نظام حقوقی ایران)

صفحه 929-947
احسان علی‌اکبری بابوکانی

9.

تألیف قلوب در فقه امامیه و چگونگی اجرای آن در عصر غیبت

صفحه 949-979
سید محمد هاشم پورمولا؛ ریحانه طاهری

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب