1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر مدیریت ریسک زلزله با تأکید بر تاب‌آوری (مورد مطالعه: منطقۀ 9 شهر تهران)

صفحه 1-24
محمود آروین؛ امین فرجی؛ شهرام بذرافکن

3.

رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با پیشگیری از جرم (مورد مطالعه: شهرستان ملارد)

صفحه 25-42
آرش ناصر پیرسرائی؛ عباس شیری؛ حسنعلی مؤذن‌زادگان

4.

اندازه‌گیری و بررسی مقایسه‌ای سرمایۀ اجتماعی به تفکیک استان‌های کشور

صفحه 43-66
صاحبه محمدیان منصور؛ محمد جعفری؛ نادر مهرگان

5.

تحلیل جامعه‌شناختی-راهبردی ارتباط بین هویت ملی و سرمایۀ اجتماعی دانشجویان دانشگاه یاسوج

صفحه 67-90
اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی‌نژاد

6.

واکاوی افول سرمایۀ اجتماعی در ایران

صفحه 91-109
علی حمیدی زاده

7.

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان: بررسی نقش میانجی بهزیستی ذهنی

صفحه 111-134
محمدصادق حسن‌زاده پسیخانی؛ راضیه باقرزاده خداشهری

8.

تأثیر اعتماد اجتماعی بر پتانسیل رفتارهای نابهنجار در نواحی روستایی و شهری استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 135-166
محمد حسین ابتکاری؛ سیروس احمدی؛ داریوش بوستانی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب