دوره و شماره: دوره 71، شماره 2، تابستان 1397  XML

1

تأثیر تیمار‌های مختلف بر شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر گونه (Atriplex leucoclada Boiss)

صفحه 297-305
سحر آریایی فر؛ ابوالفضل طهماسبی؛ مجید محمداسمعیلی؛ علی راحمی کاریزکی

2

تغییرات مکانی و زمانی میزان نیترات در آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیلوه)

صفحه 307-319
امید اسدی نلیوان؛ سید سعید غیاثی؛ سادات فیض نیا؛ نرگس سقازاده

3

ابتکارات محلی و دانش بومی در مدیریت اجتماع محور منابع آب (منطقۀ مورد مطالعه: روستای روزکین، بخش ساردوئیه، شهرستان جیرفت)

صفحه 321-340
حامد اسکندری دامنه؛ مسلم برجی؛ مهدی قربانی

4

شناسایی مناطق آسیب‌پذیر پوشش گیاهی به خشکسالی با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: استان بوشهر)

صفحه 341-354
فاطمه بحرینی؛ فاطمه پناهی؛ محمد جعفری؛ آرش ملکیان

5

ارزیابی متغیرهای اقلیمی دشت جیرفت با مدل HadCM3 در دوره‌های آتی

صفحه 355-366
سعید برخوری؛ رسول مهدوی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حمید غلامی

6

تأثیر شرایط اقلیمی بر روی تاج پوشش و تولید علوفۀ مراتع نیمه استپی (مطالعۀ موردی: پلور و رینه- استان مازندران)

صفحه 378-367
مینا بیات؛ حسین ارزانی؛ عادل جلیلی؛ حسن قلیچ نیا

7

مدل‌سازی پیش‌بینی رویشگاه گونۀ دارویی Rheum ribes L. با استفاده از مدل آنتروپی حداکثر (Maxent) در مراتع چاه ترش استان یزد

صفحه 379-391
محمدعلی زارع چاهوکی؛ محبوبه عباسی

8

تحلیل فرا رتبه‌ای مراتع مستعد تخریب حوزۀ آبخیز نوشان استان آذربایجان غربی

صفحه 393-404
مهشید سوری؛ مینا غایب؛ جواد معتمدی

9

مقایسه تغییرات مکانی فرسایش خاک در آبخیز‌های شاهد و نمونه گنبد در استان همدان

صفحه 405-417
سید حمیدرضا صادقی؛ زهرا هاشمی آریان؛ مهدی وفاخواه؛ زینب کریمی

10

ارزیابی تأثیراحداث سد مارون بر مرفولوژی رودخانه و تغییر کاربری اراضی پایین‌دست

صفحه 419-430
اعظم طیبی؛ محمد فرجی؛ شهرام یوسفی خانقاه

11

بررسی تغییرات برخی خصوصیات خاک در رویشگاه های طبیعی گیاه لگجی Capparis spinosa در استان بوشهر

صفحه 431-438
سید حسن کابلی؛ فرهاد فخری؛ علی اشرف جعفری؛ پرویز بیات

12

پهنه بندی حفاظتی آبخوان کارستی تنگه کناره یاسوج با روش COP

صفحه 439-455
محسن فرزین؛ سعیده منبری

13

کارآیی روش‌های مختلف تفکیک داده در افزایش دقّت و صحّت برآورد رسوب معلق ایستگاه‌ها با استفاده از روش نسبت‌ها در منحنی سنجۀ رسوب (مطالعۀ موردی: بخشی از حوضۀ آبخیز اترک واقع در استان گلستان)

صفحه 457-471
عباسعلی قزل سوفلو؛ محبوبه حاجی بیگلو

14

ارزیابی روند تغییرات و پیش‌بینی وضعیت اکوسیستم با استفاده از داده‌های لندست (مطالعۀ موردی: مرغزار شهرکرد)

صفحه 473-484
الهام کیانی سلمی؛ عطاالله ابراهیمی

15

آشکارسازی روند تغییرات کاربری اراضی و تآثیر آن بر دبی و بار معلق شبیه سازی شده با مدل SWAT (مطالعه موردی: آبخیز گالیکش استان گلستان)

صفحه 489-504
ایوب مرادی؛ علی نجفی نژاد؛ مجید اونق؛ چوقی بایرام کمکی؛ مهرانگیز فولادی منصوری

16

ارزیابی تاثیر خشکسالی بر فراوانی وقوع پدیده گردوغبار با استفاده از شاخص های SPI ، PNI و ZSI

صفحه 505-515
طیبه مصباح زاده؛ ناهید علی پور

17

بررسی روند بیابانی شدن دشت خاش با تاکید بر معیارهای آب و پوشش گیاهی

صفحه 518-528
طیبه مصباح زاده؛ فرشاد سلیمانی ساردو

18

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونۀ Calligonum eriopodum (مطالعۀ موردی: شنزارهای اطراف شهرستان قائن)

صفحه 529-536
سیده خدیجه مهدوی؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ محمد حسن جوری؛ حسین توکلی

19

الگوی روند و ایستایی سری های زمانی جریان سطحی در دامنه ی جنوبی البرز

صفحه 537-550
مهسا میردشتوان؛ علی نجفی نژاد؛ امیر سعدالدین

20

اثرات بایوچارهای طبیعی و کمپوست زبالۀ شهری بر پارامترهای هیدرولیکی خاک ماسه‌بادی

صفحه 551-561
علی یزدان پناهی؛ خالد احمدالی؛ سلمان زارع؛ تورج شعبانی عمران


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.