1.

عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران: عوامل فردی

صفحه 434-415
احمدعلی آصفی؛ حسن اسدی؛ محمد خبیری

2.

بررسی نگرش کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران درباره سقف شیشه‌ای و جامعه پذیری ضعف در زنان

صفحه 447-435
فاطمه اللهیاری؛ نصراله سجادی؛ هادی بیاتی

3.

چرایی عدم تعهد مدیران ورزشی به برنامه‌های استراتژیک

صفحه 463-449
محمد حسن پیمان فر؛ سید یعقوب حسینی

4.

تحلیل اثر سقف شیشه ای بر ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان در سازمانهای ورزشی

صفحه 477-465
رسول نظری؛ اعظم لطیفی

5.

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی ایران

صفحه 494-479
شادی حسامی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی

6.

تعیین اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محیط پرورش استعداد در ورزش

صفحه 512-495
اسفندیار خسروی زاده؛ بهروز رحمانی

7.

شناسایی عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورها در جام‌جهانی فوتبال

صفحه 533-513
فهیمه میرزایی؛ مجید جلالی فراهانی؛ قدرت الله باقری؛ میثم شهبازی

8.

ارائه مدلی از تاثیر وابستگی هیجانی مشتریان بر وفاداری عاطفی و تبلیغات دهان به دهان

صفحه 548-535
مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری

9.

اثر سرمایۀ فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی تصمیم‌گیری در پژوهشگاه علوم ورزشی ایران

صفحه 565-549
شیرین زردشتیان؛ سعید خانمرادی؛ نازنین راسخ

10.

تبیین ارکان پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت ورزش

صفحه 580-567
وجیهه جوانی

11.

تاثیر فعالیت بدنی بر بهره وری، کاهش غیبت های ناشی از بیماری و تعلق خاطر کاری کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 594-581
مریم حبیبی وطن؛ مهوش نوربخش؛ پریوش نوربخش؛ شکوه نوابی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب