1.

اولین گزارش گونه‌هایFusarium culmorum و Fusarium subglutinans جداشده از رقم‌های پیاز استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی

صفحه 1-9
اکبر جاهدی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

2.

شناسایی قارچ‌های عامل سرخشکیدگی درختان کاج در کرمانشاه

صفحه 11-21
نرگس کرمی؛ صمد جمالی؛ روح الله شریفی

3.

تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت‌های قارچ Venturia inaequalis روی رقم‌های مختلف سیب در شمال ایران

صفحه 23-31
لیلا ابراهیمی؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ محمد جوان نیک‌خواه؛ محمدرضا نقوی

4.

ترجیح تخم‌گذاری زنجرک Arboridia kermanshah (Hemiptera: Cicadellidae) روی رقم‌های مختلف مو در اصفهان

صفحه 33-40
مهناز کهنسال؛ جهانگیر خواجه علی؛ بیژن حاتمی

5.

بررسی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در ژنوتیپ‌های گندم امیدبخش سال 1392 اقلیم گرم و خشک جنوب کشور در شرایط مزرعه و گلخانه

صفحه 41-55
علی ملیحی پور؛ محمدعلی دهقان؛ کمال شهبازی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم

6.

تراکم جمعیت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) و الگوی توزیع فضایی پوره‎ها روی رقم‌های مختلف پسته در استان خراسان رضوی

صفحه 57-67
سمانه غلامی مقدم؛ ناصر معینی نقده؛ لیلا ندرلو

7.

معرفی تعدادی از کنه‌های پارازیتنگونای خشکی‌زی (Acari: Trombidiformes) انگل بندپایان از برخی مناطق شمال و مرکز ایران

صفحه 69-79
مسعود حکیمی تبار؛ علیرضا صبوری؛ جواد نوعی؛ سمیه محمدی؛ مهسا سامانی پور

8.

تنوع جدایه‌های قارچ Gibberella fujikuroi از نظر ارتباط بین تولید هورمون جیبرلین و شدت بیماری‌زایی در گیاه برنج

صفحه 81-90
سارا عفتی لاکه؛ فریدون پاداشت دهکایی؛ حسین صارمی

9.

ارزیابی خسارت گونه‌های متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella در شرایط باغی اهواز

صفحه 91-98
نرگس کرم کیانی؛ علی اصغر سراج؛ بهزاد حبیب پور؛ معصومه ضیایی

10.

شناسایی مولکولی چهار ویروس مهم جنس نپوویروس از تاکستان‌های استان زنجان

صفحه 99-110
رقیه مرادی؛ داود کولیوند؛ امید عینی گندمانی؛ محمد حاجی زاده

11.

تأثیر حشره‌کشی فرمولاسیون میکروکپسول اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر شپشۀ آرد Tribolium confusum

صفحه 111-120
سید محمد احسائی؛ خلیل طالبی جهرمی؛ قاسم عموعابدینی؛ ماریا خوزه کوسرو

12.

بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف بوراکس بر میزان پراکسیداسیون لیپید و فعالیت سیستم آنتی‌اکسیدانی آنزیمی در موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)

صفحه 121-130
مینا درمیانی؛ بهزاد حبیب پور؛ پیمان حسیبی

13.

بررسی مقاومت القایی در گندم، Triticum aestivum L. نسبت به شتۀ سبز گندم، Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 131-141
قدیر نوری قنبلانی؛ مژگان مردانی طلایی؛ منیژه پناهی خانقاه؛ جبرائیل رزمجو؛ علی اصغر فتحی

14.

نقش بتا آمینوبوتریک اسید (BABA) در القای مقاومت علیه سفیدک داخلی خیار و فعالیت آنزیم‌های وابسته به دفاع

صفحه 143-154
سمیرا مشایخی؛ حمیدرضا علیزاده؛ امیررضا امیرمیجانی؛ خدیجه سالاری

15.

بررسی تأثیر عامل‌های مؤثر در میزان تشکیل پروتوپلاست در قارچ Fusarium oxysporum با هدف استفاده در امتزاج پروتوپلاست

صفحه 155-164
افشین رستمی؛ حسین صارمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب