1.

اثربخشی آموزش ترکیبی برنامه حضوری- مجازی درمان تعامل والد- کودک بر اساس رویکرد آیبرگ بر رابطه مادر و کودک مبتلا به اختلال‌های رفتاری

صفحه 1-14
علی اکبری زاده؛ سعید حسن زاده؛ کامبیز کامکاری؛ مسعود لواسانی

2.

روایی محتوایی، ساختار عاملی و تغییر ناپذیری جنسیتی مقیاس جهت‌گیری تعلق‌پذیری

صفحه 15-29
سید امیر امین یزدی؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی

3.

ارتقا تفکر علمی در کودکان پیش‌دبستانی: طراحی بسته آموزشی مبتنی بر رویکرد تجربی

صفحه 31-48
لیدا ملک زاده؛ الهه حجازی؛ محمود تلخابی؛ زهرا نقش

4.

مقایسه طیف توان الکتروانسفالوگرافی بین بیماران مبتلا به‌ سندرم روده تحریک‌پذیر و افراد سالم

صفحه 49-65
سپیده دهقانی؛ محمدعلی بشارت؛ رضا رستمی؛ رضا زمردی؛ همایون واحدی

5.

اثربخشی آموزش تقویت مقابله زوجی بر سازگاری زناشویی و راهبردهای مقابله‌ای زوجی

صفحه 67-85
امید عیسی نژاد؛ زینب علیزاده

6.

رواسازی نسخه فارسی پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی

صفحه 87-99
جواد حاتمی؛ علی فیضی خواجه؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت اللّه فراهانی؛ تارا رضاپور

7.

رابطه ترس از خودشفقتی و ترس از شادی با پرخوری از طریق میانجی‌گری عاطفه مثبت و منفی در دانشجویان

صفحه 101-115
فرزانه ملک پور؛ سودابه بساک نژاد

8.

مطالعه پدیدارشناختی مدرسه طبیعت و پیامدهای آن در رشد عاطفی و اجتماعی کودکان

صفحه 117-136
منصوره حاج حسینی؛ فاطمه آزاد؛ الهام سادات ناجی

9.

اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه مبتنی بر رویکرد تلفیقی گاتمن و گلاسر بر عشق، احترام و صمیمیت زناشویی

صفحه 137-149
مهناز مرتضوی؛ رویا رسولی؛ سیمین حسینیان؛ حسن زارعی

10.

نقش انگیزش والدین در انگیزش خودمختار دانش‌آموزان برای انجام تکالیف شب: آزمون مدلی بر اساس نظریه خودتعیین‌گری

صفحه 151-168
نینا عادلی؛ سیاوش طالع پسند؛ مرتضی نظیفی

11.

مقایسه نارسایی هیجانی، اضطرار منفی و پرخاشگری در زندانیان با و بدون اختلال خشم انفجاری متناوب

صفحه 169-183
مهدی غریب پور؛ بهمن اکبری؛ عباس ابوالقاسمی

12.

ساخت و هنجاریابی مقیاس خودمراقبتی سالمندان شهر تهران

صفحه 185-208
جلیل یونسی بروجنی؛ محسن جدیدی؛ فرید احمدراد

13.

ارائه الگوی یادگیری مبتنی بر بازی (غیردیجیتال) با رویکرد حل‌مسئله برای آموزش سازمانی و نقد دوره‌‌های آموزشی موجود براساس آن

صفحه 209-245
مرضیه عبدالوهابی؛ کمال درانی؛ سعید صفایی موحد؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ کیوان صالحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب