1.

مدیریت یکپارچۀ منابع آب با تأکید بر جنبه‌های اقتصادی-زیست‌محیطی در سد کهیر

صفحه 267-279
علی سردارشهرکی؛ ام البنین بدر افشان

2.

بهره‏برداری بهینه از مخزن سد سلمان فارسی با استفاده از الگوریتم وال و هیبرید آن با الگوریتم ژنتیک براساس روش تصمیم‏گیری چندمعیاره

صفحه 281-293
مجید محمدی؛ سیدفرهاد موسوی؛ سعید فرزین؛ حجت کرمی

3.

اثر زمان کشت و روش‏های مختلف جمع‏آوری آب باران در استقرار گونۀ Astragalus kahiricus

صفحه 295-304
محمد ابوالقاسمی؛ محمد فیاض؛ صدیقه زارع کیا؛ محمد تقی زارع

4.

مقایسۀ اثر روش‏های مختلف فیلترکردن جریان‏های روزانه برای جداسازی جریان پایه (مطالعۀ موردی: رودخانه‏های غرب دریاچۀ ارومیه)

صفحه 305-321
بهزاد حصاری؛ پریسا یوسفی؛ مهدی علینیا

5.

بررسی آزمایشگاهی اندرکنش آب سطحی و زیرسطحی در پشتۀ رسوبی میانی

صفحه 323-339
سارا جمالی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ نیکو ترات؛ کریستین اشمیت

6.

عملکرد مدل WEAP در شبیه‏سازی هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز الند

صفحه 341-352
محمد اشرفی؛ کامران زینال زاده؛ سینا بشارت؛ مهدی یاسی

7.

ارزیابی اثر تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر فرسایش خاک (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کندران)

صفحه 353-368
فاطمه تیموری؛ ام البنین بذرافشان؛ الهام رفیعی ساردویی

8.

تخمین پارامترهای کیفی آب با استفاده از ترکیب روش‏ ‏ماشین یادگیری قدرتمند و تئوری موجک

صفحه 369-383
سیده زهره احمدپور؛ ایمان احمدیان فر؛ سید امین اصغری پری

9.

شبیه‏سازی فرایندهای هیدرولوژیکی در مناطق خشک مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کارده در استان خراسان رضوی

صفحه 385-395
حبیب اله مهدوی وفا؛ رحمان شریفی

10.

به‌کارگیری روش غربالگری کمّی در مدل ریزمقیاس‏نمایی آماری (SDSM) برای ایجاد سناریوهای تغییر اقلیم (مطالعۀ موردی: حوضۀ رودخانۀ گرگان‌رود)

صفحه 397-414
دیبا غنچه پور؛ امیر سعدالدین؛ عبدالرضا بهره مند؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ آنتونی جیکمن

11.

ارزیابی عملکرد شبکۀ جمع‌آوری و هدایت آب‏های سطحی با استفاده از مدل هیدرولیکی – هیدرولوژیکی SWMM

صفحه 415-429
یزدان یاراحمدی؛ حسین یوسفی؛ محمدحسین جهانگیر؛ سید جواد ساداتی نژاد

12.

بررسی تأثیر تغییرات اقلیم آینده بر تغییرات دما، بارندگی و منحنی‏های شدت - مدت- فراوانی در مناطق خشک (مطالعۀ موردی: حوضۀ تهران-کرج)

صفحه 431-445
محسن یوسفی ملکشاه؛ رضا قضاوی؛ سیدجواد ساداتی نژاد

13.

ارزیابی آسیب‏پذیری ذاتی آبخوان دشت میاندوآب نسبت به آلودگی بر مبنای مدل‏های AVI، GODS،DRASTIC و DRASTIC واسنجی‏شده

صفحه 447-463
اسفندیار عباس نوین پور؛ مریم خضری

14.

پایش زمانی و مکانی روش‏های تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع (مطالعۀ موردی : استان خوزستان)

صفحه 465-478
الهه ذرتی پور؛ امیر سلطانی محمدی؛ امین ذرتی پور

15.

‌مدل‌سازی عملکردگندم با استفاده از شاخص‏های اقلیمی و خوشه‏بندی سلسله‌مراتبی

صفحه 479-491
لاله پرویز؛ حسین بنیادی

16.

بررسی رابطۀ مصرف آب و تولید انرژی در ایران طی دورۀ 1357 تا 1395 با رویکرد مدل STAR

صفحه 493-503
ارسلان بی نیاز؛ محمود احمد پوربرازجانی؛ سامان ضیایی؛ حمید محمدی

17.

تحلیل اقتصادی - فنی کاهش مصرف آب و انتشار گاز دی‌اکسید کربن با بهره‌گیری از انرژی‏های تجدید‏پذیر برای تولید الکتریسیته (مطالعۀ موردی: نیروگاه بخاری بعثت تهران)

صفحه 505-518
سید علی موسوی؛ روح اله آسایش زارچی؛ مهدی مهرپویا؛ بهرام قربانی

18.

بررسی فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی توسعۀ سیستم‏های آبیاری خورشیدی در بخش کشاورزی استان فارس

صفحه 519-531
حامد جانعلی زاده؛ حسین یوسفی؛ یونس نوراللهی؛ محمدحسین جهانگیر

19.

برنامه‏ریزی تولید بهینۀ نیروگاه تلمبه‌ـ ذخیرۀ سیاه‏بیشه با هدف حفاظت از هدررفت منابع آبی

صفحه 533-552
امیرشهریار کلانتری اسکوئی؛ یونس نوراللهی؛ حسین یوسفی

20.

پهنه‌بندی مخاطرۀ سیلاب به منظور تعیین حریم رودخانه‏ها

صفحه 553-567
رویا پناهی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ سمیه خالقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب