1.

تحلیل پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 16 فروردین 1396 دوقلعه فریمان بر اساس داده‌های یک شبکه لرزه‌نگاری محلی موقت

صفحه 487-505
حمید خسروی؛ غلام جوان دلوئی؛ محمد تاتار؛ مهدیه سفری

2.

وارون‌سازی دو بعدی داده‌های مغناطیس‌سنجی با استفاده از قیدهای فشردگی و وزن‌دهی عمقی: دو مطالعه موردی روی داده‌های لوله انتقال گاز و داده‌های آثار باستانی

صفحه 507-521
رامین ورفی‌نژاد؛ سعید پرنو؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

3.

بررسی ساختار سطحی ناحیه فاریاب با استفاده از توموگرافی دو بعدی سرعت گروه امواج لاو

صفحه 523-535
سودابه کارگر قنات النوجی؛ عباس غلام زاده؛ محسن فرخی

4.

بهره‌گیری از مدل سرشتی توزیع بزرگا برای گسل شمال تبریز در مطالعات تحلیل‌خطر و تأثیرات آن در برآورد پارامتر‌ شتاب و منحنی خطر زمین‌لرزه

صفحه 537-552
بهزاد ملکی؛ حبیب رحیمی؛ وحید ملکی

5.

بررسی سازوکار میان‌مقیاس وقوع بارش‌های همرفتی بهاره در شمال‌غرب ایران

صفحه 553-573
کامل آزرم؛ عباس مفیدی؛ علی محمد خورشیددوست

6.

ارزیابی اثر مدل کاهش‌مقیاس تک‌ایستگاهی و چندایستگاهی در برآورد مقادیر حدی بارش

صفحه 575-597
شادی ارفع؛ محسن ناصری

7.

شبیه‌سازی ذره‌ای تأثیر میدان مغناطیسی قوی روی باردارشدن ذرات غبار در پلاسمای جو زمین

صفحه 599-607
هادی داوری دولت‌آبادی؛ بیژن فرخی

8.

وردایی زمانی- مکانی و نقطه تغییر شاخص جذب هواویز (AAI) ایران مبتنی بر برونداد سنجنده های TOMS و OMI

صفحه 609-623
عباسعلی داداشی رودباری؛ محمود احمدی

9.

کارایی مدل HadGEM2-ES در ارزیابی نابهنجاری فصلی دمای ایران تحت سناریوهای واداشت تابشی

صفحه 625-644
محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ جمال کرمی

10.

بررسی انرژتیک اثر دورپیوند شرق اطلس/غرب روسیه (EA/WR) بر منطقه مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا

صفحه 645-666
سید حامد فنایی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه

11.

پهنه‌بندی مکانی تغییرات عناصر موجود در ذرات گرد و غبار حوضه آبریز دریاچه ارومیه

صفحه 667-686
پریسا رَوَن؛ حسام احمدی بیرگانی؛ آرمین سروشیان

12.

بررسی تغییرات بلند‌مدت جت سطوح پایین روی دشت کویر

صفحه 687-704
احد وظیفه؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی؛ مجید مزرعه فراهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب