1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

درک معنایی نخبگان و ذی‌مدخلان محلی از طرح انتقال آب رودخانه زاب به دریاچة ارومیه؛ ارائة مدل داده‌بنیاد

صفحه 1-32
حسین دانش‌مهر؛ رشید احمد رش؛ علیرضا کریمی

3.

شبکه‌های مجازی، گزینش عقلانی و مشارکت سیاسی آنلاین

صفحه 33-57
یعقوب احمدی؛ پروین علی‌پور

4.

کاوش کیفی فرایندهای برساخت هویت اجتماعی در میان دانشجویان بلوچ: به‌سوی نظریه ای زمینه‌ای

صفحه 59-85
عبدالطیف کاروانی؛ اسفندیار غفاری‌نسب؛ حبیب احمدی؛ منصور طبیعی

5.

ویژگی‌های جمعیتی-اجتماعی کودکان خیابانی و عوامل مرتبط با خیابانی‌شدن آن‌ها: مطالعة ارزیابی سریع وضعیت در کرمانشاه

صفحه 87-114
افسانه قاسمی؛ پیام روشنفکر؛ آرزو مهرابی؛ بردیا فرجی؛ مروئه وامقی

6.

پروبلماتیک خودرهابخشی در فضای مجازی؛ کاوشی کیفی از چگونگی ابراز خود در میان میکرواینفلوئنسرهای اینستاگرامی شهر یزد

صفحه 115-143
سیدعلیرضا افشانی؛ ندا جواهرچیان؛ منصور حقیقتیان

7.

بررسی سیطرة جنسیت بر زندگی اجتماعی تبدیل‌خواهان جنسی

صفحه 145-173
فاطمه امامی؛ افسانه توسلی

8.

تأثیر فضای پیاده‌روهای شهری بر حیات اجتماعی جوانان (مطالعة موردی: پیاده‌روهای شهر آمل)

صفحه 175-197
بهشته محمدی؛ محمود شارع‌پور

9.

سکونتگاه‌های جدید و بازتولید نابرابری اجتماعی (تجربة زیستة ساکنان مسکن مهر صدرای شیراز)

صفحه 199-222
حسین ایمانی جاجرمی؛ مهدی مسعودیان

10.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب