1.

زبان زمان: سبک‌شناسی گزاره‌های زمانی و بررسی زمان ماجراجویی در ترجمۀ هزارویک شب

صفحه 1-15
مرضیه اسماعیل‌زاده مبارکه؛ محسن محمدی فشارکی

2.

تحلیل ساختار روایی داستان خسرو و شیرین نظامی

صفحه 17-35
محبوبه اظهری اظهری؛ محمدرضا ترکی؛ تیمور مالمیر؛ علیرضا حاجیان‌نژاد

3.

چرخش گفتمانی روایتی ادبی پس از گذار به ساحت نقاشی

صفحه 37-56
عبدالله آلبوغبیش؛ نرگس آشتیانی عراقی

4.

تصرفات مولانا در داستان‌پردازی با رویکرد اطناب

صفحه 57-77
راضیه جان‌نثاری؛ مهدی نوریان؛ حسین مسجدی؛ محبوبه خراسانی

5.

زیبایی‌شناسی خنیا و ترانه در پیوند با آوازهای دشتی و بیات اصفهان

صفحه 79-98
مصطفی خلیلی فر؛ اسماعیل تاج بخش؛ فرهاد درودگریان

6.

کاربست شگردهای علم معانی در شعر فارسی و عربی (مطالعۀ موردی مضمون اندرز در شعر نیما یوشیج و نازک‌الملائکه)

صفحه 99-118
نجمه دری؛ ناصر نیکوبخت؛ فرامرز میرزایی؛ فیروز اسعد

7.

دلایل رویکرد امیرخسرو دهلوی در غزل به وقوع‌گویی و واسوخت‌سرایی

صفحه 119-134
آسیه ذبیح نیا عمران؛ نجمه کریمی نژاد

8.

مطالعۀ تطبیقی شعر غالب دهلوی و اقبال لاهوری

صفحه 135-153
شکیله رفیق جام؛ مصطفی موسوی

9.

صفات بلاغی با تکیه بر جنبه‌های کنایی آن در غزلیات سعدی شیرازی

صفحه 155-174
کبری شبان قوچان عتیق؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی

10.

پیروی شاعران روس از قالب‌های شعر فارسی

صفحه 175-193
زینب صادقی سهل آباد؛ محبوبه مباشری

11.

«حاجی‌آقا» نوشتۀ صادق هدایت، اثری فراسوی گفتمان‌های سیاسی

صفحه 195-214
شیرزاد طایفی؛ نعمت‌الّه ایران‌زاده؛ عنایت اله دارائی

12.

سماع رنگ در غزلیات شمس (کمپوزیسیون رنگ و تأثیر رنگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاه)

صفحه 215-234
حبیب الله عباسی؛ علیرضا مرادی؛ غلامعلی فلاح؛ صدیقه غلام زاده

13.

کاربرد صوت و شبه‌جمله به عنوان شگردی خاص در ادبیات کودکان

صفحه 235-249
طاهره کیایی تنکابنی؛ عباسعلی وفایی؛ رقیه صدرایی

14.

زیبایی شناسی تطبیقی آثار نثر مرسل با تأکید بر قطب مجازی یاکوبسن

صفحه 251-270
عفت نقابی؛ محسن وثاقتی جلال


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب