1.

شناسنامه علمی شماره


2.

برجستهسازیهای زبانی در مجموعۀ شعری حطب أخضر ابراهیم نصرالله؛ با تکیه بر مؤلفههای فراهنجاری

صفحه 1-22
عزت ملا ابراهیمی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ شهریار نیازی؛ محمد حسن جلیلی

3.

بررسی تطبیقی ابلیسانه‌های خلیل حاوی و فروغ فرخزاد

صفحه 23-43
ثریا رحیمی؛ کبری روشنفکر

4.

بررسی و تحلیل قصیده «النازلون علی الریح» از محمد علی شمس الدین؛با تکیه بر محور جانشینی و هم‌نشینی

صفحه 45-65
ابوالفضل رضائی؛ زهرا صدریان

5.

تحلیل گفتمان عناصر زیبایی‌شناسی برخی از اشعار بدرشاکر السیاب با رویکرد هنجارگریزی نحوی – بلاغی

صفحه 67-86
محمدباقر حسینی؛ پروین الاهی؛ سیدحسین سیدی

6.

تجلی خواننده ضمنی در ساز موسیقی و تسمیه ی شراب؛ مورد کاوی باده سرایی ابن فارض و اعشی

صفحه 87-107
عباس طالب زاده شوشتری؛ سعیده ممیزی

7.

بررسی سه مؤلفه سوررئالیسم در شعر محمدعلی شمس‌الدین

صفحه 109-127
فهیمه میرزایی جابری؛ سردار اصلانی؛ سید رضا سلیمانزاده نجفی؛ حسین آقا حسینی

8.

تحلیل نشانه‌شناختیِ اجتماعیِ متن و تصویر در داستان القندیل الصغیر

صفحه 129-149
تورج زینی وند؛ سمیه صولتی

9.

آمیزش مفهومیِ «مرگ» در نمونه‌هایی از شعر جاهلی؛براساس نظریه آمیختگی مفهومی با الگوی چهار فضایی فوکونیه و ترنر

صفحه 151-166
فرزانه حاجی قاسمی؛ مهدی عابدی جزینی

10.

تحلیل کاربردشناسی خطبه امام حسن (ع) در باب صلح

صفحه 167-186
موسی عربی؛ مریم اشراق پور

11.

بررسی و تحلیل شگردهای طنزآفرینی در «حمار من الشرق» اثر محمود السعدنی

صفحه 187-207
میترا علیشاهی؛ مصطفی مهدوی ارا؛ حسین میرزایی نیا

12.

گل سرخ و بادۀ گلگون؛ بازخوانی ابیاتی از دیوان أبونؤاس بر پایۀ آیین کهن شادگلی

صفحه 209-229
سمیه السادات طباطبایی

13.

تحلیل تطبیقی زندان سروده‌های احمد سحنون ومحمد تقی بهار

صفحه 231-252
معصومه نعمتی قزوینی؛ اسماعیل اروج زاده

14.

فرایند معناسازی در داستان ذوالقرنین در قرآن کریم

صفحه 253-272
صابره سیاوشی

15.

مدح پیامبر(ص) در آیینه لامیّه شقراطیسیّ

صفحه 273-292
سودابه مظفّری؛ فاطمه گنج خانلو

16.

نقد و نظر: جستاری بر دلالت لفظ بر معنا در شعر؛ نقد و بررسی آراء ناقدان معاصر عرب

صفحه 295-314
ابوالحسن امین مقدسی؛ فرزانه آجورلو

17.

کتابشناخت: روزنامجه صاحب بن عباد و گزارش روزانه او از شهر بغداد

صفحه 317-338
حسین ایمانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب