1.

تحلیل دینامیکی و ژنتیکی رسوبات بادی به‏منظور تعیین منشأ و منبع ماسه (مطالعة موردی: ارگ جدید رضاآباد، سبزوار)

صفحه 389-402
ناصر مشهدی؛ سادات فیض‌نیا؛ صغری عبدی

2.

تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت خشک‏سالی در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان اسلام‏ آباد غرب)

صفحه 403-416
بهمن شفیعی؛ حمید برقی؛ یوسف قنبری

3.

تحلیل نقش باد و آب‌های زیرزمینی بر مکان‌گزینی و استقرار ریگزارهای چاله‌های ساختمانی (مطالعۀ موردی: ریگ صادق‏آباد- بافق)

صفحه 417-430
علی شهریار؛ کاظم طاهری‌نژاد

4.

ارزیابی یک‌پارچة آسیب‌پذیری، تاب‌آوری و ریسک‌پذیری فضایی در برابر سیلاب در شهر ساری

صفحه 431-445
کمیل عبدی؛ سعید کامیابی؛ محمدرضا زند مقدم

5.

صحت‏سنجی ماسک ابر سنجندة مادیس با معرفی ماسک ابر ناحیه‌ای براساس داده‌های سنجندة AVHRR‏

صفحه 447-468
الهام قاسمی‌فر؛ منوچهر فرج‌زاده اصل؛ یوسف قویدل رحیمی؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی

6.

استفاده از تجزیة علیت در تعیین پارامترهای هواشناسی غالب بر تبخیر و تعرق گیاه مرجع در استان آذربایجان شرقی

صفحه 469-482
یعقوب دین پژوه؛ معصومه فروغی

7.

برآورد آب باران قابل استحصال از بام‌های کرمانشاه و شناسایی مکان‌های مستعد ذخیرة آب برای آبیاری فضای سبز شهری

صفحه 483-496
محمدامین پرندین؛ حسن ذوالفقاری؛ امان‌الله فتح‌نیا

8.

پیش‌آگاهی رخداد سرمازدگی باغات بادام در منطقة نجف‌آباد

صفحه 497-512
مهرداد نصراصفهانی؛ حجت‌اله یزدان‌پناه

9.

بررسی تأثیر شرایط آب و هوایی مختلف بر تحرک توده‌های نمکی با استفاده از روش تداخل‌سنجی سری زمانی تصاویر ASAR (مطالعة موردی: گنبدنمکی شاه‌غیب لارستان)

صفحه 513-528
علی مهرابی

10.

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر طول دورة رشد درخت سیب (مطالعة موردی: ایستگاه‌های سمیرم و ارومیه)

صفحه 529-544
بهروز سبحانی؛ مینو احمدیان؛ سعید جهان‌بخش اصل

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-23


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب