1.

بررسی تغییرات بیوشیمیایی و آنزیمی فرمولاسیون نانوامولسیون برخی ‌اسانس‌ها و یک عصاره گیاهی ‏در سفیدبالک پنبهBemisia tabaci (Gennadius) ‎‏ ‏

صفحه 143-158
علیرضا بلندنظر؛ محمد قدمیاری؛ محمدرضا معمارزاده؛ جلال جلالی سندی؛ مریم ذولفقاری

2.

معرفی، بررسی مکانیسم‌های عمل و توصیف ژنومی باکتری پروبیوتیک گیاهی ‏Bacillus velezensis

صفحه 159-175
سونیا سیفی؛ کیوان بهبودی؛ روح الله شریفی؛ جیمز شپلیگ

3.

تأثیر کیفیت آب بر شاخص‌های پایداری حشره‌کش‌های کلرپایریفوس (‏EC 40.8%‎‏) و ایمیداکلوپرید ‏‏(‏SC 35%‎‏)‏

صفحه 177-185
متانت نجفی؛ احمد حیدری؛ محمد رضا تاجبخش؛ حسین نوری

4.

مقایسه مورفومتریک زنبورعسل نژاد بومی (‏Apis mellifera meda‏) و هیبرید کارنیکا‏ ‏(‏Apis mellifera carnica‏) در استان همدان‏

صفحه 187-195
شهرام دادگستر؛ سحر دلکش رودسری؛ جاماسب نوذری؛ غلامحسین طهماسبی؛ ,وحید حسینی نوه

5.

تأثیر میکوریزهای آربوسکولارGlomus intraradices ‎‏ و ‏Glomus mosseae‏ بر پوسیدگی ‏فیتوفتورایی ریشه پسته در شرایط تنش شوری

صفحه 197-212
زینب بهمنش؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی؛ حسین دشتی

6.

ارزیابی مقاومت ارقام و لاین‌های کنجد به بیماری پوسیدگی زغالی درشرایط گلخانه

صفحه 213-220
مریم ذاکر؛ حمید صادقی گرمارودی؛ سعید رضائی

7.

بهبود رشد و عملکرد گندم در رقابت با علف‌های هرز در حضور قارچ میکوریز

صفحه 221-233
معصومه دهقان بنادکی؛ گودرز احمدوند؛ اسکندر زند

8.

سازگاری ‏Beauveria bassiana (Balsamo) ‎‏ با چند حشره‌کش زیست‌سازگار، و بررسی اثر آنها روی ‏چهار گونه از حشرات آفت و دشمن طبیعی مزارع یونجه

صفحه 235-247
رقیه کریم زاده؛ فاطمه کاظمی؛ میرجلیل حجازی

9.

مقایسه جدایه‌های ‏Bacillus subtilis‏ تولیدکننده آنتی‌بیوتیک فنجایسین و جدایه‌های فاقد آن در ‏کنترل قارچAG2-2 ‎‏ ‏Rhizoctonia solani‏ عامل پوسیدگی طوقه و ریشه چغندرقند

صفحه 249-259
مسعود احمد زاده؛ احمدرضا شاهرخی

10.

ویژگی‌های مولکولی و تبارزایی جدایه آفتابگردان ویروس موزائیک زرد لوبیا

صفحه 261-276
محمد مرادی؛ احمد حسینی؛ ثمین حسینی فرهنگی

11.

شناسایی مولکولی، بررسی تبارزایی و تنوع ژنتیکی ویروس موزاییک شلغم در مزارع کلزا استان ‏خراسان جنوبی

صفحه 277-287
حمیده حسن پور؛ سیده عاطفه حسینی؛ مهدی جهانی

12.

بر‎ ‎هم‌کنش تغذیه‌ای بین گونه‌های مختلف قارچ‌‌های میکوریز و فلفل ‏Capsicum annum L.‎‏ و اثرات ‏آن بر پارامترهای زیستی شتة سبز هلو،Myzus persicae (Sulzer) ‎،‎ ‎در شرایط گلخانه

صفحه 289-300
مصطفی حسنوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ مژگان مردانی طلایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب