1.

تعاملات میان سیاست‌های شهری و زیستِ غیررسمی تهیدستان در فضای شهری: ارائه یک مدل نظری

صفحه 1-24
مریم ایثاری؛ علیرضا شجاعی زند؛ بهاره آروین

2.

بررسی آسیب‌های جنسیتی کشاورزان خرده‌مالک نسبت به مخاطرات اقلیمی در شهرستان پلدختر

صفحه 25-54
وحید ریاحی؛ مهرشاد طولابی نژاد

3.

شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبان

صفحه 55-78
شهرام عبدی؛ مهدی طالب‌پور؛ زهراسادات میرزازاده؛ محمد قربانی

4.

بازآفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران: ارزیابی تمهیدات در طرح نمونۀ سبزوار از منظر بهره‌بَران زن

صفحه 79-102
پویا علاءالدینی؛ شقایق نوروزی

5.

بررسی سطح، الگو و تعیین‌کننده‌های مهاجرپذیری در محله‌های شهر تهران طی سال‌های 1389 تا 1390

صفحه 103-124
حسین محمودیان؛ راضیه خواجه‌نژاد

6.

بررسی تأثیر دارایی‌های معیشتی بر مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب کشاورزی (مورد مطالعه: تشکل‌های آب‌بَران استان لرستان)

صفحه 125-146
کریم نادری مهدیی؛ فاطمه سپهوند؛ سعید غلامرضایی

7.

عوامل مؤثّر بر تأخیر ازدواج دختران در شهرستان‌های ایران

صفحه 147-172
حاتم حسینی؛ رسول صادقی؛ اردشیر رضایی

8.

توسعه و همزاد شرّش: تحلیل وضعیّتی کارآفرینی روستایی در منطقۀ سیستان

صفحه 173-196
حسن شهرکی؛ ولی الله سارانی

9.

بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری در استان مازندران

صفحه 197-220
محرم آزاد؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر

10.

عوامل فرهنگی در ارتقاء سرمایه‌های انسانی دانش آموزان دورۀ دوم متوسطه

صفحه 221-238
هوشنگ نایبی؛ یونس نوربخش؛ عباسعلی زارعی سورکی

11.

مطالعۀ درک معنایی روستاییان از مفهوم امنیت غذایی

صفحه 239-266
مسلم سواری؛ مجتبی سوختانلو

12.

بحران آب در سایۀ کشاورزی ‎افزایی و کشاورزی ‎زدایی کشور: تشریح ارتباط بحران آب در بخش کشاورزی و وابستگی به نفت در کشور

صفحه 267-292
رسول محسن زاده؛ ناصر فکوهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب