1.

مدلسازی رابطۀ عوامل محیطی و بازاریابی اخلاقی و تأثیر آن بر عملکرد در بین شرکت‌های تولیدی پوشاک ورزشی

صفحه 929-947
بیستون عزیزی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

2.

ارتباط حمایت اجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دوستان و خودکارامدی با میزان مشارکت ورزشکاران جانباز و معلول در فعالیت‌های بدنی

صفحه 949-965
سروش آریانپور؛ سید رضا حسینی نیا؛ حسن بحرالعلوم

3.

ارائة مدل برندسازی مکان با رویکرد کلان پروژه‌های تفریحی، ورزشی و گردشگری (مورد مطالعه: استان اصفهان)

صفحه 967-977
مهدی سلیمی؛ محسن طیبی؛ محبوبه خداپرست

4.

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه برند پوشاک ورزشی

صفحه 979-995
علی قبادی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی

5.

اثر شدت هواداری به فوتبال بر توجه بصری به برند اسپانسر پیراهن باشگاه‌های لیگ برتر ایران به روش بازاریابی عصبی

صفحه 997-1014
درسا نظری؛ محمد حامی؛ محسن باقریان فرح آبادی؛ نادر شاکری

6.

ارائۀ الگوی ایجاد ارزش ویژۀ برند برای لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 1015-1034
علی ناظمی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری

7.

مدل روابط ساختاری کاربرد فناوری اطلاعات –ارتباطات (ITC) با جامعه‌پذیری سازمانی و مدیریت سرمایۀ اجتماعی در سازمان‌های ورزشی

صفحه 1035-1052
رسول نوروزی سید حسینی؛ مراد رومیانی

8.

رابطۀ حسادت و قلدری سازمانی با بدبینی‌سازمانی معلمان تربیت بدنی؛ نقش میانجی سکون‌زدگی شغلی

صفحه 1053-1076
رضا عبدالهی گدللو؛ سیدمحمد کاشف

9.

رابطه بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی در هیئت های ورزشی شهر اصفهان

صفحه 1077-1091
آرزو دهقانی؛ احمد علی آصفی؛ مسعود نادریان جهرمی

10.

آینده‌پژوهی زیرساخت فناوری اطلاعات با تأکید بر سازمان‌های ورزشی و ارائة مدل

صفحه 1093-1118
محبوبه جعفرزاده زرندی؛ اسماعلیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی

11.

طراحی مدل مفاهیم اثرگذار دیپلماسی ورزش بر توسعۀ روابط ایران و ایالات متحده

صفحه 1119-1140
زهره سبزی؛ مهدی شریعتی فیض آبادی؛ رضا صابونچی

12.

توصیف عملکرد رؤسای سازمان تربیت بدنی ایران از ابتدای شکل‌گیری تا سال 1357

صفحه 1141-1163
سارا هنرمند راد؛ عاطفه جوادی کرمانی؛ تهمورث نورایی

13.

تدوین مدل ساختاری هویت سازمانی بر اساس هوش سازمانی به‌واسطة توسعة سازمانی در بین کارکنان فدراسیون‌های ورزشی کشور

صفحه 1165-1185
سجاد مومنی پیری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی

14.

بررسی تأثیر ورزش بر کاهش انحرافات اجتماعی (مطالعة موردی: دانش‌آموزان متوسطة دوم شهرستان شهرکرد)

صفحه 1187-1201
سید علیرضا شریفی؛ نجمه عبداللهی؛ امین دهقان قهفرخی

15.

شناسایی آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش

صفحه 1203-1232
رضا حیدری؛ احسان اسداللهی؛ عمر علیزایی یوسف آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب