1.

بازکاوی مفهوم ولایت در سیاق آیۀ 55 سورۀ مائده با تأکید بر پیوستگی آیات

صفحه 203-221
فرهاد احمدی آشتیانی

2.

کارکرد سیاق در فهم آیات متشابه لفظی در محاورۀ خداوند و ابلیس

صفحه 223-244
داود اسماعیلی؛ اکرم مختاری

3.

آرایۀ استطراد و تأثیر آن در تفسیرآیات قرآن کریم

صفحه 245-283
ابراهیم اقبال؛ سیده نفیسه الدبونی

4.

مراعات ‌نظیر در سورۀ انعام و نقش آن در انسجام سوره

صفحه 285-306
حسن خرقانی

5.

بررسی دلایل ادبی جایگزینی اسم ظاهر به جای ضمیر در سوره های بقره و آل عمران

صفحه 307-324
فاطمه دست رنج؛ مجید زیدی جودکی

6.

شعارهای عاشورایی از منظر دانش های حدیثی؛ گونه ها و خاستگاه ها

صفحه 325-344
محمد رضا شاهرودی؛ محمد فراهانی

7.

ابوجعفر مرعشی راوی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع)

صفحه 345-362
مصطفی معلمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.