1.

نظریۀ سرمایۀ اجتماعی «امامت‌محور» با تکیه بر آموزه‌های شیعه

صفحه 273-296
حامد پوررستمی

2.

سرمایۀ اجتماعی و رفتار نامتقارن هزینه‌ها

صفحه 297-317
میرفیض فلاح شمس؛ بهمن اسکندری؛ فرهاد عزیزی؛ محمد نوروزی

3.

شناخت و طبقه‌بندی ابعاد و نظریات تغییر در مداخلات توسعۀ اجتماع‌محور مبتنی بر ارتقای سرمایۀ اجتماعی در ایران

صفحه 319-343
علیرضا نفیسی؛ سیدحسین اخوان‌ علوی؛ علی ملکی

4.

مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط ‌زیست کارکنان، با تأکید بر نقش سرمایۀ اجتماعی

صفحه 345-371
ابراهیم رجب پور

5.

تأثیر شفافیت سازمانی بر پارانویید سازمانی با میانجی‌گری سرمایۀ اجتماعی

صفحه 373-398
مهدی دیهیم پور؛ حسن دولتی

6.

تحلیل روابط و اولویت‌بندی شاخص‌های زیبایی فردی موثر در گسترش سرمایۀ اجتماعی با رویکرد ترکیبی دیمتل فازی و تحلیل شبکه‌ای فازی (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)

صفحه 399-429
سیما علی پور؛ اردلان فیلی؛ عباس ثابت

7.

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر پاسخگویی اجتماعی سازمانی: تأکید بر اخلاق کسب‌وکار

صفحه 431-456
اسفندیار محمدی؛ شهرام خلیل نژاد؛ عماد گل محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب