1.

تمایل به ترک خدمت و عمل به ترک خدمت

دوره 21، شماره 0، تیر 1372
دکتر محمد مهدی تنعمی

2.

رهبری مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه ها

دوره 47، شماره 0، اسفند 1378
دکتر محمد مهدی تنعمی

3.

رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

دوره 19، شماره 0، دی 1371
دکتر محمد مهدی تنعمی؛ Staffan Gran

4.

سنجش و اثربخشی سبک رهبری مدیران

دوره 45، شماره 0، تیر 1378
دکتر محمد مهدی تنعمی؛ دکتر خدایار ابیلی

5.

مدیریت کیفیت جامع در آموزش عالی : ارزیابی تطبیقی چند دانشگاه و بازخوانی یک تجربه

دوره 16، شماره 1، تیر 1382
دکتر محمد مهدی تنعمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب