1.

ارزیابی مدل‌های آماری برای پیش‌بینی مقاومت به ترکیدن و پاره‌شدن کاغذ روزنامه در صنایع چوب و کاغذ مازندران

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388
محمدهادی مرادیان؛ قنبر ابراهیمی؛ حسین رسالتی؛ آنتونیو دورادو

2.

بازیافت کاغذهای چاپ باطلة مکانیکی و اختلاط آن با خمیرکاغذ CMP پهن‌برگان در تولید کاغذ چاپ

دوره 60، شماره 4، اسفند 1387
محمد طلایی‌پور؛ حسین رسالتی؛ سیداحمد میرشکرایی

3.

بررسی اثر سن و رویشگاه بر روی خواص چوب صنوبر دلتوئیدس از جنبه کاغذ سازی

دوره 56، شماره 2، مهر 1382
سعید مهدوی؛ مهدی فائزی پور؛ حسین رسالتی؛ حسین فامیلیان

4.

بررسی استفاده از گونی های کنفی فرسوده در ساخت خمیر کاغذ

دوره 55، شماره 2، تیر 1381
یوسف یوسفی؛ احمد جهان لیتباری؛ حسین رسالتی؛ ربیع بهروز اشکیکی

5.

بررسی امکان استفاده از آنزیم زایلاناز در پیش رنگبری خمیر کاغذ کرافت راش

دوره 59، شماره 1، مهر 1385
علی اکبر عنایتی؛ رضا ابراهیمی مجدر؛ حسین رسالتی؛ داود پارسا پژوه

6.

بررسی امکان بازیافت و جوهرزدایی کاغذ اسکناس باطله

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387
حسن صادقی‌فر؛ حسین رسالتی

7.

بررسی تأثیر استفاده از خمیر NSSC ساقه آفتابگردان بر خصوصیات کاغذ کنگره‌ای حاصل از خمیر NSSC چوب پهن‌برگان

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387
حمیدرضا رودی؛ حسین رسالتی؛ ربیع بهروزاشکیکی

8.

بررسی تاثیر عوامل موثر فرایندی بر روی شفافیت و بازده خمیر APMP از چوب صنوبر تبریزی(populus nigra )

دوره 58، شماره 3، مهر 1384
محمد نجفیان اشرفی؛ حسین رسالتی؛ ضیا ء الدین حسینی

9.

بررسی تولید خمیر کاغذ CMP ازکاه گندم

دوره 56، شماره 3، دی 1382
محمد هادی مرادیان؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان

10.

بررسی تولید خمیر کاغذ کرافت رنگبری شده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس ( Eucalyptus cameldulensis )

دوره 59، شماره 1، مهر 1385
مژگان رشیدی؛ حسین رسالتی

11.

بررسی خواص کاغذ تولیدی از نسبت‌های متفاوت گونه‌های صنوبر دلتوئیدس و پالونیا به روش نیمه شیمیایی سولفیت خنثی (NSSC)

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387
الیاس افرا؛ سیدضیاءالدین حسینی؛ حسین رسالتی

12.

بررسی روش‌های اصلاح مدل نسبت عبور لیف‌ها، به منظور ارزیابی جزءجزءسازی طولی لیف‌ها خمیر کاغذ OCC با غربال فشاری

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388
الیاس افرا؛ حسین رسالتی؛ کامبیز پورطهماسی

13.

بررسی قابلیت تولید خمیر کاغذ سودا از ساقه کلزا برای ساخت کاغذ فلوتینگ

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387
راحله سفیدگران؛ حسین رسالتی؛ سعید کاظمی‌نجفی

14.

بررسی ویژگی‌های خمیرکاغذ کرافت از جوان چوب افراپلت

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388
رضا نقدی؛ سیدضیاءالدین حسینی؛ حسین رسالتی

15.

بررسی ویژگیهای های خمیر جوهرزدایی شده کاغذهای روزنامه و مجله باطله داخلی در مقایسه با خمیر CMP داخلی

دوره 57، شماره 2، مهر 1383
علی قاسمیان؛ علی اکبر عنایتی؛ حسین رسالتی؛ K.L.pinder

16.

تعیین شرایط بهینه پخت خمیر کاغذ از کاه گندم به روش NSSC

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387
احمد جهان لتیباری؛ احسان حسینی؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان

17.

تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی الیاف و خمیر سودای سر شاخه ارقام خرما در ایران

دوره 61، شماره 5، فروردین 1388
حسین رسالتی؛ حسن صادقی‌فر؛ محمد تبرکی

18.

تولید خمیرکاغذ CMP از چوب صنوبر اورامریکن برای ساخت کاغذ روزنامه

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387
اسماعیل رسولی‌گرمارودی؛ حسین رسالتی؛ سعید مهدوی‌فیض‌آبادی

19.

جوهر زدایی کاغذ روزنامه و مجله باطله قسمت دوم : بررسی تأثیر استفاده از خمیر جوهر زدایی شده بر ویژگی خمیر CMP داخلی

دوره 59، شماره 1، مهر 1385
علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ علی اکبر عنایتی؛ K.L.Pinderسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب