1.

تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت اول)

دوره 45، شماره 0، تیر 1378
دکتر عبدالحمید ابراهیمی

2.

تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت دوم)

دوره 46، شماره 0، مهر 1378
دکتر عبدالحمید ابراهیمی

3.

طراحی استراتژی ها برای بازار جهانی (1)

29 و 30، شماره 0، تیر 1374
دکتر عبدالحمید ابراهیمی

4.

طراحی استراتژیها برای بازار جهانی ( 2)

31و32، شماره 0، اسفند 1374
دکتر عبدالحمید ابراهیمی

5.

محیط های فرهنگی و اجتماعی در بازار جهانی(1)

37و38، شماره 0، مهر 1376
دکتر عبدالحمید ابراهیمی

6.

محیط های فرهنگی و اجتماعی در بازار جهانی (2)

39و40، شماره 0، اسفند 1376
دکتر عبدالحمید ابراهیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.