1.

تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت اول)

دوره 45، شماره 0، تابستان 1378
دکتر عبدالحمید ابراهیمی

2.

تحقیقات بازاریابی صنعتی (قسمت دوم)

دوره 46، شماره 0، پاییز 1378
دکتر عبدالحمید ابراهیمی

3.

طراحی استراتژی ها برای بازار جهانی (1)

29 و 30، شماره 0، تابستان 1374
دکتر عبدالحمید ابراهیمی

4.

طراحی استراتژیها برای بازار جهانی ( 2)

31و32، شماره 0، زمستان 1374
دکتر عبدالحمید ابراهیمی

5.

محیط های فرهنگی و اجتماعی در بازار جهانی(1)

37و38، شماره 0، پاییز 1376
دکتر عبدالحمید ابراهیمی

6.

محیط های فرهنگی و اجتماعی در بازار جهانی (2)

39و40، شماره 0، زمستان 1376
دکتر عبدالحمید ابراهیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.