1.

ارزیابى راه‎کار‌هاى حل تعارض در گزارش‌هاى جرح و تعدیل یونس بن عبدالرحمان

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 285-309
محمدمقداد امیری؛ مجید معارف؛ حسن طارمى راد

2.

استنطاق قرآن

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 139-163
حسین صفره؛ مجید معارف؛ منصور پهلوان

3.

بررسی و نقد نظر گولدزیهر دربارۀ اثرپذیری ابن‌عباس از جیلان‌بن‌فروه در فهم مفردات قرآن

دوره 46، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-26
حسن اصغرپور؛ نهله غروی نائینی؛ مجید معارف

4.

حجیّت روش تفسیری قرآن به قرآن با تأکید به روایات عرض در تفسیر تسنیم

دوره 48، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 111-132
مجید معارف؛ محمد امین تفضلی

5.

رویکرد شبهه‌پژوهانه به تفسیر تاریخی آیات مربوط به پیشگویی غلبۀ روم بر ایران

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 382-367
حسین رضایی؛ مجید معارف

6.

کارکردهای «عقل» در نهج البلاغه

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 315-337
مجید معارف؛ مرتضی قاسمی حامد

7.

کارکردهای «نقد متنی» احادیث نزد محدّثان متقدّم امامی

دوره 45، اول، فروردین 1391، صفحه 39-70
حمید باقری؛ مجید معارف

8.

نظام توحید افعالی در آیات و روایات

دوره 51، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 131-145
مجید معارف؛ قاسم فائز؛ حمید مدرسی

9.

نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلی

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 301-320
مجید معارف؛ آلاء وحیدنیا

10.

نقد و بررسی سندی و دلالی روایت امیرالمؤمنین مبنی بر وجود اغلاط متنی در قرآن‌کریم

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 505-487
احمد میرزایی؛ مجید معارف؛ بهزاد حمیدیه

11.

نقش قرآن در پایه‌گذاری علم لغت

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 55-73
علیرضا دل افکار؛ مجید معارف

12.

واکاوی روش محدث نوری در اعتباربخشی به کتب حدیثی در خاتمۀ‌ مستدرک‌الوسائل

دوره 51، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 279-302
مجید معارف؛ راضیه مظفریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب