1.

الیگارشی دولتی و پایداری فساد اداری در روسیه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 19-42
جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا

2.

ایران و اوراسیای مرکزی: آشفتگی نقش و عملکرد

دوره 1، شماره 1، آبان 1387
جهانگیر کرمی

3.

تداوم نگاه تهدیدآمیز اتحادیۀ اروپا به روسیه

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 161-174
جهانگیر کرمی؛ مریم صارمی فرد؛ صالح بلوکی

4.

رقابت راهبردی روسیه و آمریکا: ابعاد و پیامدهای ‌بین‌المللی

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 295-317
جهانگیر کرمی؛ محمدرضا سورتچی

5.

روابط امنیتی چین با آسیای مرکزی: از پیوندهای امنیتی تا «مجموعه امنیتی منطقه¬ای»

دوره 6، شماره 12، شهریور 1392، صفحه 135-154
جهانگیر کرمی؛ حمیدرضا عزیزی

6.

روابط ایران و روسیه در سال‌های 1368 تا 1388: بسترها، عوامل و محدودیت‌ها

دوره 3، شماره 6، مهر 1389
جهانگیر کرمی

7.

روسیه و بازسازی موقعیت بین‌المللی در بحران سوریه

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 327-352
جهانگیر کرمی

8.

روند قدرتمندی جهانی چین و سیاست موازنه ای روسیه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 257-279
جهانگیر کرمی؛ مریم کریم خانی

9.

ژئوپلیتیک دریایی و سیاست خارجی روسیه در بحران‌های اوکراین و سوریه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 197-214
جهانگیر کرمی؛ سامان فاضلی

10.

سازمان های مردم نهاد و دگرگونی سیاسی در آسیای مرکزی (مطالعۀ موردی: انقلاب رنگی جمهوری قرقیزستان)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 95-114
جهانگیر کرمی؛ طاهره دلیران چاپشلو

11.

نوگرایی در اندیشه‌های اسماعیل گاسپرینسکی و تأثیرهای آن بر مسلمانان روسیه

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 189-204
جهانگیر کرمی؛ کلثوم عابدی

12.

همکاری‌های روسیه و ترکیه: هدف‌ها، گستره‌ و چشم‌اندازها

دوره 4، شماره 9، آبان 1390، صفحه 59-78
جهانگیر کرمی؛ زینب نجفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب