1.

الهیات سیاسی یوهانس پابتیست متز؛ گامی به‌سوی الهیات یادآوری

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 101-123
قربان علمی؛ مجتبی زروانی؛ امین افخم

2.

حیات عرفانی در اندیشه پولس

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 91-118
قربان علمی

3.

دین در چو غربی

دوره 56، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 553-573
قربان علمی

4.

دین در دورۀ شانگ

دوره 55، شماره 2، آذر 1401، صفحه 292-269
قربان علمی

5.

شناخت اندیشه ها و سیر و سلوک عرفانی بانوی عارف آلمانی مشتیلد ماگدبورگی

دوره 49، شماره 2، مهر 1395، صفحه 233-257
قربان علمی؛ پیام همایونی املشی

6.

کرامیه و تصوف

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 21-38
سید باقر حسینی؛ قربان علمی

7.

مدلول جاودانگی نفس در بهگودگیتا

دوره 42، شماره 2، مهر 1389، صفحه 57-75
مجتبی زروانی؛ قربان علمی

8.

مسیح پائول ساموساتا؛ حقیقتی سرکوب شده در تاریخ

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 366-351
نیلوفر سلمانی؛ قربان علمی

9.

مسیح‌شناسی استعلایی کارل رانر

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 41-60
جعفر فلاحی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی

10.

مقایسه آموزه‎های اخلاقی شاهنامه‌ فردوسی و مهابهاراتا

دوره 45، شماره 1، تیر 1391، صفحه 43-69
سیده فاطمه زارع حسینی؛ مجتبی زروانی؛ قربان علمی

11.

نجات و راه نیل به آن در کشف‌الاسرار و عُدَّة‌الابرار رشیدالدین ابوالفضل میبدی

دوره 51، شماره 2، مهر 1397، صفحه 161-181
مظاهر احمدتوبی؛ قربان علمی

12.

نگرشی تحلیلی – انتقادی به مفهوم حوخما براساس قطعه حکمی 4Q185 طومارهای بحرالمیت

دوره 55، شماره 2، آذر 1401، صفحه 362-335
سیده سوزان انجم روز؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب