1.

بررسی تأثیر رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز(FFS) بر دانش ونگرش شالیکاران پیرامون مبارزه بیولوژیک بر علیه کرم ساقه‌خوار برنج(مطالعه موردی در استان مازندران)

2-38، شماره 3، آذر 1387
ترانه اسکو؛ محمد چیذری؛ سیده فاطمه رسولی

2.

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گندمکاران نسبت به مزارع نمایشی (مطالعه موردی در شهرستان اصفهان)

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
غلامرضا دین پناه؛ محمد چیذری؛ حمید موحد محمدی

3.

بررسی عوامل موثر بر پذیرش و کاربرد اینترنت در فعالیت‌های آموزش و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته ترویج و آموزش کشاورزی

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385
جعفر یعقوبی؛ محمد چیذری

4.

تأثیر مزارع نمایشی بر دانش فنی گندمکاران (مطالعه موردی در شهرستان اصفهان)

دوره 36، شماره 2، اردیبهشت 1384
غلامرضا دین پناه؛ محمد چیذری؛ حمید موحد محمدی

5.

نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی پیرامون حرفه کشاورزی به عنوان شغل آتی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس)

2-38، شماره 3، آذر 1387
علی اصغر شاهرودی؛ همایون فرهادیان؛ محمد چیذری

6.

واکاوی نیازهای آموزشی کارشناسان شیلات در زمینه آبزی پروری پایدار

2-37، شماره 2، اردیبهشت 1385
عباس مختاری آبکناری؛ محمد چیذری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب