1.

طراحی چارچوب استقرار پرداخت همراه در ایران: رویکردی رفتاری

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 139-154
سید محمدباقر جعفری؛ اسداله کردنائیج؛ مرتضی سلطانی؛ مریم صفایی

2.

فرهنگ سازمانی حلقة مفقودة شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1173-189
اسداله کردنائیج؛ علی اصغر فانی؛ زهرا مسعودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب