1.

آسیب شناسی مواضع ج.ا. ایران نسبت به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از منظر ساختار- کارگزار

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 89-106
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ حبیب رضازاده

2.

الگوی روابط عوامل کلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 21-43
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مصدق گنج خانلو

3.

تأثیر تهاجم نظامی آمریکا به عراق بر قدرت هوشمند ایران در این کشور

دوره 44، شماره 4، دی 1393، صفحه 777-792
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ هادی طلوعی

4.

تحلیل «اقتصاد سیاسی مقاومتی» در چارچوب نظریه «اقتصاد ملی فردریک لیست»

دوره 51، شماره 3، آذر 1400، صفحه 714-693
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ علی علیزاده

5.

جایگاه دیپلماسی عمومی در روابط ایران و کشورهای فارسی زبان

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 97-113
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مرتضی اسمعیلی

6.

رابطۀ امنیت- توسعه در سیاست خارجی (مطالعۀ موردی روابط ایران و شوروی (1357-1340))

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 311-332
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ عبدالرسول دیوسالار

7.

رویکرد کارگزارمحور و دیپلماسی ایران در جنگ جهانی اول

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 101-118
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ سیده لیلا موسوی

8.

رویکردهای نوین تصمیم گیری در سیاست خارجی

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 357-364
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ سکینه ببری گنبد

9.

سند چشم انداز 1404 و سیاست خارجی ج.ا.ا در دستیابی به قدرت برتر منطقه ای

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388
محمدجعفر جوادی ارجمند

10.

مبارزه با تروریسم بین‌المللی: الزامات عملی و چالش‌های نظری

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 611-628
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ بهروز قزل

11.

مفاهیم نقش ملی و تحلیل سیاست خارجی؛ سیاست خارجی ایران در قبال اسرائیل در فاصلۀ سال های 1332-1327

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 309-325
محمد جعفر جوادی ارجمند؛ امین معینی

12.

نقش تساهل و مدارا در حل و فصل منازعه‌های سیاسی و ارتقاء ظرفیت نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 52، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 398-369
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ رئوف رجایی

13.

نقش گروه های سنتی و مدرن در شکل بندی قدرت در افغانستان

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 77-95
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمد اکرم عارفیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب