1.

اثر پیش‌تخمیر و دمای انجماد خمیر نان سنگک بر فعالیت مخمر و حجم نان سنگک

دوره 45، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 81-87
سید وحید آیتی؛ ناصر همدمی

2.

اثر پیش تیمار خشک کردن بر برخی ویژگی های کیفی در بامیه قنادی

دوره 49، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 525-532
خاطره داننده؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ سید هادی پیغمبردوست؛ ناصر همدمی

3.

بررسی تغییرات رنگ و بافت خرمای ( رقم کبکاب) بسته بندی شده تحت فشار اتمسفری یا خلأ طی انبارداری در دماهای مختلف

دوره 42، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 225-231
سیما چراغی دهدزی؛ ناصر همدمی

4.

بررسی تغییرات ضریب انتشار و چروکیدگی خرما (رقم برحی در مرحله خلال) در طی خشک کردن با استفاده از خشک کن قفسه‌ای

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
سیما چراغی دهدزی؛ ناصر همدمی

5.

بررسی تغییرات ویژگی‌های کیفی خلال سیب‌زمینی طی خشک‌کردن مقدماتی و پایان سرخ‌کردن

دوره 45، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 73-79
مریم اسدی؛ ناصر همدمی؛ سید امیر حسین گلی

6.

بررسی سینتیک خرما (واریته برحی) و برخی خصوصیات فیزیکی آن در طی خشک کردن (اندازه گیری و مدل‌سازی)

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
سیما چراغی دهدزی؛ ناصر همدمی

7.

تأثیر سرعت همزدن و دمای آب بر ویژگی‌های کدوی خشک شده طی فرآیند بازجذب آب

دوره 45، شماره 2، مهر 1393، صفحه 89-96
سیما چراغی دهدزی؛ ناصر همدمی

8.

سینتیک تولید و خروج قند‌های احیاء کننده و تغییر رنگ خلال سیب زمینی طی آنزیم بری در آب داغ

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 119-125
حامد بیکی؛ ناصر همدمی

9.

مدل‏سازی پدیده های درگیر در رسیدن پنیر سفید تولید‌شده به روش فراپالایش پس از نمک‏پاشی

دوره 45، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 61-72
مولود نورانی؛ ناصر همدمی؛ علی نصیرپور

10.

مدلسازی سینتیک واکنش های پروتئولیز و لیپولیز طی رسیدن پنیر سفیدUF در دماهای متفاوت

دوره 43، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 181-186
حسین عباسی منفرد؛ ناصر همدمی؛ جواد حصاری

11.

مدل سازی عددی سه بعدی انتقال حرارت در پنیرسفید تهیه شده به روش اولترافیلتراسیون

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 175-357
محسن دلوی؛ ناصر همدمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب